Upphandling och inköp

På Upphandling arbetar fyra upphandlare med upphandlingar av företrädesvis medicinteknisk utrustning. Två inköpare på Inköpssektionen ansvarar för avrop och direktupphandlingar upp till direktupphandlingsgränsen på ca 534 890 kr.

 

 

Aktuella upphandlingar och RFI (Request for information)


Ta del av aktuella upphandlingar och RFI på Mercell Sourcing Service www.mercell.se :
 

 

  

 

Välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2017-02-14