Verksamhetsområde Kvinnosjukvård/Förlossning

Södersjukhusets kvinnoklinik utreder och behandlar kvinnor med gynekologiska besvär och sjukdomar. Inom förlossning ryms hela kedjan från mödravård och förlossning till BB-avdelningar och eftervård.
 

Södersjukhuset har en av landets största förlossningsavdelningar. Årligen föds ca 7 000 barn på sjukhuset. Den obstetriska vården på Södersjukhuset rymmer hela kedjan från mödravård och förlossning till BB-avdelningar och eftervård.
 
Inom verksamhetsområdet finns även resurser som hemvårdsenhet och amningscentrum för att stödja den nyförlösta kvinnan och hennes barn. På den gynekologiska mottagningen utreds och behandlas kvinnor med gynekologiska sjukdomar. Den akuta gynavdelningen tar årligen emot mer än10 000 kvinnor och på gynoperation sker gynekologiska och obstetriska operationer. Planerade och akuta kejsarsnitt är en stor del av vardagen.

Utvidgat vårdkedjearbete

Södersjukhuset har de senaste åren fått ta emot en ökad mängd förlossningar. För att klara det och för att effektivisera vårdkedjan, både för patienters och medarbetares skull, samarbetar Södersjukhuset med olika mödravårdscentraler i Stockholm.

För att underlätta tidig hemgång kan mödrar som haft en okomplicerad förlossning och fått sin mödravård på Ekens eller Södermalms barnmorskor återvända dit för eftervård.

Södermalms barnmorskor

Ett annat lyckat exempel på ett nära samarbete med primärvården är det projekt som genomförts tillsammans med Södermalms barnmorskor. Vissa barnmorskor roterar sin tjänstgöring mellan förlossningsavdelningen på Södersjukhuset och Södermalms barnmorskor som ingår i Södersjukhusets ordinarie verksamhet.

Senast uppdaterad: 2016-02-17