Specialistvård

Specialistvården på Södersjukhuset omfattar fem högspecialiserade och sinsemellan vitt skilda kliniker. Alla ger basal specialistvård med högspecialiserade inslag.

I verksamhetsområde Specialistvård på Södersjukhuset ingår följande kliniker:

Senast uppdaterad: 2017-01-20