Urologiska mottagningen

Urologiska mottagningen

På urologiska mottagningen tar vi emot patienter från åldern 15 år och uppåt. Hit remitteras patienter med urologiska tumörsjukdomar men också patienter med stensjukdom och blåstömningssvårigheter. Vi utför bland annat cystoskopier (tittar in i urinblåsan), behandlar ytliga tumörer i urinblåsan, diagnostiserar och behandlar prostatacancer.

Alla inkommande remisser bedöms och prioriteras av en överläkare. Därefter blir du kallad till vår mottagning, om inte remissen skickas vidare till någon av våra privatpraktiserande urologer som vi har ett nära samarbete med. Varje år tar vi emot cirka 7400 patienter.

Vi arbetar för att hålla vårdgarantin som innebär ett första besök inom 30 dagar.

Mottagningsbesök

På mottagningen får du träffa en urolog för samtal. Första besöket beräknas ta 30 minuter. Ibland vill läkaren utföra en cystoskopi vilket görs i lokalbedövning, inga särskilda förberedelser behövs för detta. Läkaren kan ochså vilja ta biopsier/vävnadsprover från prostatan, inte heller för detta behövs några särskilda förberedelser

Vi som arbetar på urologmottagningen

Förutom urologläkare har vi en chefsjuksköterska, forskningssjuksköterska, sjuksköterskor, undersköterskor, kontaktsjuksköterskor, uroterapeut, kurator, sekreterare och annan administrativ personal knutna till vår mottagning.

Här finns vi

Du hittar oss genom att gå in genom huvudentrén ta första korridoren till höger efter informationsdisken. Ta hiss K till plan 1. Ta alltid med ID-handling samt eventuellt frikort.

>>Tillbaka till klinikens huvudsida

Senast uppdaterad: 2017-09-22