Hud- och Venereologkliniken

- verksamhetsområde Specialistvård

På Hud- och venerologiska kliniken finns mottagningar för hudsjukdomar, hudtumörer och sexuellt överförda infektioner. Här finns även en avdelning för lokalbehandlingar i form av bad, ljus, PDT (fotodynamisk terapi) och omläggning av sår samt eksemskola.

På kliniken inrymms också Sesam SÖS, för prevention av oönskade graviditeter och sexuelllt överförda infektioner. Sesam SÖS är ett samarbete med mellan Södersjukhuset och primärvården, framförallt ungdomsmottagningarna. Inom SesamSÖS finns bland annat mottagning för lesbiska kvinnor, preventivmedel, sexualrådgivning samt en mottagning för genitala hudsjukdomar och sexuell dysfunktion hos unga män och kvinnor.

Här finns också HBT-hälsan psykoterapimottagning och HBTQ-ung.

Senast uppdaterad: 2014-09-01