Patientombudsman

SÖS patientombudsman Pål Björkman

På Södersjukhuset är vi måna om att patienterna ska vara nöjda med den våd de får. Om det uppstår problem, om fel har begåtts, eller om du är missnöjd med din vård är målet att vi tillsammans ska lösa det direkt på den verksamhet där du vårdas eller har vårdats.

Om du vill framföra synpunkter till Södersjukhuset kan du vända dig till patientombudsmannen. Du kan också vända dig till patientombudsmannen om du anser att något är fel, om du vill framföra positiv eller negativ kritik eller bara vill ställa frågor.

Patientombudsmannen är en länk mellan Södersjukhuset och patientnämnden, patientförsäkringen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Med ditt samtycke tar patientombudsmannen kontakt med chefen för det verksamhetsområde som är aktuellt och framför dina synpunkter.

Du är välkommen att kontakta patientombudsmannen, Pål Björkman, på 08-6161661 eller via säker inloggning hos 1177 Vårdguidens e-tjänster  (krypterad och säker kommunikation).

Mer information om vilka rättigheter du har som patient finns på 1177 Vårdguiden

 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-01