Patientombudsman

SÖS patientombudsman Pål Björkman

Södersjukhusets strävan är att patienterna ska vara nöjda och att sådana fel som eventuellt uppstår skall rättas till. Patientombudsmannen på Södersjukhuset heter Pål Björkman.

Till patientombudsmannen kan du vända dig om du har behov av att tala om den vård du fått med någon annan än vårdpersonalen. Du kan också vända dig till patientombudsmannen om du anser att något är fel, om du vill framföra positiv eller negativ kritik eller bara vill ställa frågor.

Med ditt samtycke, tar patientombudsmannen kontakt med chefen för den klinik som är aktuell och framför dina synpunkter.

Målet är att alla eventuella problem ska lösas direkt på den klinik där du vårdas eller har vårdats. Patientombudsmannen är också en länk mellan Södersjukhuset och patientnämnden, patientförsäkringen och Socialstyrelsen. 

Du är välkommen att kontakta Pål Björkman. Det går också bra att boka ett personligt möte.

Mer information om vilka rättigheter du har som patient finns på 1177 Vårdguiden

 

 

Senast uppdaterad: 2017-06-30