Patientsäkerhetsberättelse

I Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse (se pdf nedan) berättar vi om vårt patientsäkerhetsarbete under året, och om en del av vårt omfattande arbete för förbättrad kvalitet. Patientsäkerhetsberättelsen är skriven så att du som medborgare ska få en inblick i hur vi arbetar med ständiga förbättringar för att göra vården så bra som möjligt.

Vi vill att ett högt säkerhetstänkande ska prägla hela vår organisation och allt vi gör. Allt kan vi inte beskriva i den här texten, men vi hoppas att du ska få en övergripande bild av hur vi arbetar med dessa frågor.

Några exempel på vad du finner i patientsäkerhetsberättelsen är:
• Hur vi arbetar med patientsäkerhet i vår organisation
• Hur vi följer upp arbetet i organisationen
• Några av de resultat som uppnåtts
• Hur vi identifierar och hanterar vårdskador
• Hur hälso- och sjukvårdspersonalen har bidragit till ökad patientsäkerhet genom att rapportera risker, tillbud och negativa händelser
• Hur patienter och närståendes synpunkter och klagomål som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats
• Hur vi arbetar för att involvera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet

Vi hoppas att du uppskattar den här sammanställningen och att den ger en bild av hur vi arbetar med säkerhetsfrågor utifrån vår värdegrund ”För patienten – med patienten".

Ladda ner Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse 2016 (pdf)
Ladda ner Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse 2015 (pdf)
Ladda ner Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse 2014 (pdf)
Ladda ner Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse 2013 (pdf)
Ladda ner Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse 2012 (pdf)
Ladda ner Södersjukhusets patientsäkerhetsberättelse 2011 (pdf) 

Senast uppdaterad: 2017-03-10