Barnkonventionens dag - 25 nya barnrättsombud examineras

2017-11-20

– I januari 2020 är det tänkt att Barnkonventionen  (FN:s konvention för barnets rättigheter) ska bli lag i Sverige. Att ha ett barnrättsombud som hjälper till att bevaka barn och ungas rättigheter inom hälso- och sjukvården är ett bra sätt att förbereda sig för att omsätta Barnkonventionen i praktiken, säger Greta Rydermark-Schibbye, kursansvarig och barnspecialistsjuksköterska på Sachsska barn-  och ungdomssjukhuset.

Ett barnrättombuds uppdrag är att efterfråga, förbereda och genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut och förändringar som berör barn och unga. Under utbildningen får deltagarna möjlighet att diskutera hur den egna verksamheten kan utveckla barnrättsarbetet.

Nya rutiner för ronder på neonatalen

Marcus Jarl är  barnspecialistsjuksköterska och barnrättsombud på neonatalvårdsenheten.

– För att öka föräldrars delaktighet rondar vi inne på vårdsalen, men vi barnrättsombud har insett att små förtidigt föda barn kan bli störda av röster inne på vårdsalen. För att främja både föräldrarnas delaktighet och barnets bästa behöver vi se över våra lokaler och rutiner för ronder, säger han.

Utbildningen sker på uppdrag av SLL

Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar direkt med barn, men även personer som arbetar med sjuka eller funktionsnedsatta vuxna patienter som har barn som närstående.

En viktig del i utbildningen handlar om orosanmälningar och att skapa bra rutiner för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Barnrättsombuden ingår i ett nätverk där de kan utbyta erfarenheter och få vidare utbildning och inspiration. I år sker utbildningen på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Vill du veta mer?


Kontakta Södersjukhusets presstjänst, tel 070-484 10 76

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-11-20