Bokvagnar ska stimulera språket hos barn och ungdomar

2017-04-26

Läs och rätt är ett projekt som syftar till att stärka barn och ungas rättigheter genom läsning. Under hela 2017 kommer bokvagnar med böcker och pysselmaterial vara utplacerade på flera av Södersjukhusets avdelningar på sjukhuset för barn som är sjuka eller tillbringar tid på sjukhuset när de besöker syskon, föräldrar eller anhöriga.

– Tanken är att fånga upp barn och unga som befinner sig på sjukhuset och ge dem en möjlighet till ro, säger Erica Löfstedt, kommunikationsstrateg och en av initiativtagarna till projektet, tillsammans med Rebecca Bachmann på sjukhusbiblioteket.

– Här finns en möjlighet att få en stunds avkoppling genom litteratur både för öron och ögon och i olika medieformat och på olika språk samt pyssel och förströelse. På vagnarna finns skönlitteratur för barn och ungdomar samt facklitteratur – som kan användas som redskap för vårdpersonalen när de ska förklara hur olika undersökningar går till.

Vagnarna är också utrustade med information om barn och ungas rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Sjukhusets barnrättsombud arbetar med att sprida information om projektet och bemanna vagnarna på avdelningar och mottagningar.

– Läs och rätt är ett komplement till barnavdelningen på biblioteket och till lekterapin och planen är att vagnarna ska vara kvar på avdelningarna när projektet är avslutat, säger Rebecca Bachmann, bibliotekschef.

Projektet har möjliggjorts med stöd från Statens kulturråd. 

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta presstjänsten på Sös, tel 070-484 1076
eller chefbibliotekarie Rebecca Bachmann, tel 08-616 1644.
 

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-04-26