Fler liv kan räddas när drönare utrustas med hjärtstartare

2017-06-13

Nya rön från Hjärtstoppscentrum publiceras idag i den ansedda tidskriften JAMA. Jacob Hollenberg berättar hur sju av tio kan räddas utanför sjukhus.

Ny forskning från för Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset visar att en specialbyggd drönare som utrustats med hjärtstartare kan larmas ut, flygas automatiserat och anlända till platsen för ett hjärtstopp långt före ambulans. Resultaten publiceras idag i den ansedda medicinska tidskriften Jama 
 
– Vår studie visar att drönare har stor potential att redan före ambulansens ankomst leverera en hjärtstartare, säger Jacob Hollenberg, docent och biträdande överläkare på MIVA, verksamhetsområde Kardiologi samt forskningsledare för Centrum för Hjärtstoppsforskning.
 
En specialbyggd ambulansliknande drönare har utvecklats inom projektet och utrustats med hjärtstartare. Drönaren har sedan larmats ut och flugits automatiserat utom synhåll för piloten i upp till 10 kilometers radie och testkörts till den exakta destination som ambulansen kört vid 18 inträffade hjärtstopp under åren 2006-2013.

Sedan har forskarna jämfört tiden det tagit för ambulansen att rycka ut med den tiden det tog drönaren att färdas till samma destination. Drönaren, som lyfte från räddningstjänsten i Älmsta Norrtälje, hade en medeltid från utlarmning till ankomst för platserna för hjärtstoppen med drönare cirka fem minuter, hela 16 minuter kortare i jämförelse med motsvarande historisk framkörningstid för ambulanssjukvården.
 
En viktig del av studien är att forskargruppen i nära dialog med Transportstyrelsen och Luftfartsverket har fått tillstånd att flyga utom synhåll och därmed kunnat påvisa att drönare har stor potential att rädda liv.

– Idag räddas endast 1 av 10 som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus men vi vet att hela 7 av 10 kan räddas även utanför sjukhus om hjärtstartare användas inom allra första minuterna. Drönare som flyger ut hjärtstartare har en potential att drastiskt korta tiden till defibrillering och därigenom öka överlevnaden

– Vår forskargrupp utvecklar och studerar även drönare som livräddande hjälpmedel vid drunkningstillbud. Jag tror att det finns flera andra akuta medicinska tillstånd, som exempelvis trafikolyckor och livshotande allergiska reaktioner i glesbygd, där drönare har en möjlig livräddande potential, avslutar Jacob Hollenberg.

 

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-06-13