Nolltolerans mot sexuella trakasserier- Sös vd Mikael Runsiö kommenterar

2017-11-17

I Svenska Dagbladet uppmärksammas nu en tidigare medarbetare vid Södersjukhuset som berättar om sexuella trakasserier som hon ska ha blivit utsatt för av en kollega utanför arbetsplatsen. Jag har inte detaljkunskap om vad som hänt och kan därför inte kommentera det enskilda fallet men jag upprörs naturligtvis över det jag läser.


Låt mig vara helt klar - ingen på Södersjukhuset ska behöva uppleva att bli trakasserad. Sexuella trakasserier är helt oacceptabelt och ska polisanmälas varje gång det finns misstanke om att ett brott har begåtts. Därefter är det polis och åklagares uppgift att utreda och i förekommande fall åtala den person som trakasserat någon annan.

Det räcker med att en medarbetare upplever sig trakasserad för att det ska föranleda åtgärder, allt från allvarliga samtal, förflyttning till polisanmälan beroende på vad som hänt.

Vi har informerat samtliga chefer på sjukhuset och påmint om att ta den här typen av misstankar på stort allvar.

Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-11-17