”Roligt att ha er här studenter. Kom får ni titta på en sak!”

2017-08-28

Varje år är, grovt räknat, drygt 1100 studenter på Södersjukhuset för att studera och göra verksamhetsförlagd utbildning. Nu är studenterna tillbaka till Sös efter sommarlovet. Vi träffade läkarstudenterna Kristian, Hanna och Svante för att höra om deras tankar och förhoppningar inför hösten. ”Vi känner oss efterlängtade.”

Att det finns många studenter på Sös är en värdefull resurs. Studenterna har många nya kunskaper med sig, ser saker med andra ögon och bidrar till vårdens utveckling med sin klokhet. 

 

Hanna och Svante (till vänster) har några månaders erfarenhet av sjukhuset medan Kristian till höger har varit på Sös snart 1 år. I höst ska de läsa klinisk medicin.

Hur är det att vara student på Sös?
Kristian: Det är väldigt bra och trevlig stämning här. Sedan önskar jag att man kunde få göra ännu mer praktiskt som student och inte gå lika mycket bredvid vårdpersonalen när man är ute och träffar patienter. Men visst får vi göra en del. Och så tränar vi även på till exempel dockor, både akuta och mindre akuta situationer.

Svante: Jag trivs jättebra på Sös. I och med att matrummet för studenterna ligger så nära våra föreläsningssalar så hänger många studenter här på KI Sös. Det är mysigt. Sedan är vårdpersonalen väldigt trevliga. De uppmärksammar oss studenter, välkomnar oss och vill lära ut. Även de som egentligen inte behöver göra det säger: ”Roligt att ni är här! Kom hit får ni titta.”

Hanna: Ja andra läkare, överläkare eller äldre studenter kan komma och vilja visa en olika saker. Det är jätteroligt och gör att man vågar fråga om det är något man undrar över.

Svante: Sedan kunde ju gymmet vara bättre. Och det vore toppen om fler studenter kunde få praktisera på sjukhuset under till exempel sommaren.

Vad hoppas ni ha lärt er när julen kommer?
Kristian: Det sägs att man ska kunna vikariera som underläkare efter den här terminen. Så jag hoppas ha fått den kunskap och erfarenhet som krävs för att ta ett större eget ansvar för patienterna.

Svante: Jag hoppas ha fått upp rutinerna kring de vanligaste sjukdomarna.

Hanna: Ja jag håller med. Att man har fått bredare kunskap kring många av de patientgrupper man kan möta.

Är det något speciellt ni vill ha varit med om när hösten är slut?
Kristian: Hjärt-lungräddning

Svante: Ja inte för att man önskar någon att bli allvarligt sjuk. Men att få vara med om en akut situation gör att man utvecklas mycket.

Hanna: Ja jag vill ha fått träffa så många olika patienter som möjligt och fått träna på olika situationer. Fått prova på att göra mycket själv.

Så funkar utbildningen vid Sös

Det är Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) som är ansvarig för en stor del av högskoleutbildningen och forskningen vid Södersjukhuset. Här går många läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under en del av sin utbildning, liksom blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och kirurgisk/medicinsk vård. Institutionen tar också emot ett stort antal utbytesstudenter.

Dessutom finns det många studenter som har verksamhetsförlagd utbildning, eller verksamhetsintegrerat lärande som det också heter, på Södersjukhuset. Allt från fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnmorskor och psykologer, till röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, kiropraktorer och naprapater. Förutom Karolinska Institutet kommer många av studenterna på Sös från Ersta Sköndal Högskola.

Läs mer om utbildningen vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI SÖS)

Studenterna en naturlig del i sjukhusets vardag
Södersjukhuset har ett uppdrag att bedriva klinisk forskning och utbildning i samarbete med universitet, högskolor och andra vårdaktörer. Sjukhusets medarbetare är handledare eller lärare åt studenter och alla medarbetare möter studenterna och tar hand om dem i sin vardag. Och lär av dem. Att Södersjukhuset har så många patienter ger studenterna en bred erfarenhet av vården innan de är färdiga.

Forskning, utbildning, utveckling och innovation är ett prioriterat område på Sös Sjukhusets avdelning för forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUi-avdelning) stöttar verksamheten på Sös inom FoUUi-området och erbjuder utbildning, forskningsstöd och innovationsmöjligheter till Sös medarbetare.

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-08-28