Södersjukhuset åter i stabsläge

2017-04-07

Kl 20.00 ändrades beredskapsnivån på Södersjukhuset från förstärknings- till stabsläge. med anledning av händelse i centrala Stockholm tidigare under fredagseftermiddagen.

Följande har skett på Södersjukhuset under dagen:

Kl 15,00 gick Södersjukhuset gick upp i stabsläge vilket innebar att vi samlade olika nyckelpersoner till en krisledning för att orientera oss.

16.30 gick sjukhuset upp i katastrofläge. Psykologiskt krisstöd etablerades med en kriscentral för oroliga och närstående samt två telefonlinjer. Vi tömde akutmottagningarna på personer som inte var akut sjuka för att bereda plats för eventuella skadade. Beredskapen för att ta emot patienter har varit god.

19.00 gick sjukhusets ner till förstärkningsläge
20.00  gick sjukhuset ner till stabsläge.

Information om antal patienter meddelas via SLL.se 

Förklaring beredskapslägen:

  • Normal beredskap - den beredskapsgrad som finns för den normala akutsjukvården. Alla patienter handläggs enligt sedvanliga rutiner av befintlig personal.
  • Stabsläge – Särskild sjukvårdsledning och en stabsfunktion inrättas för att följa en händelse. Det kan till exempel röra sig om ett bombhot, strömavbrott eller en oklar händelseutveckling, som eventuellt kan kräva sjukhusets resurser.
  • Förstärkningsläge - när stora olyckor av olika slag inträffat. Man beräknar att det sannolikt kommer ett stort antal drabbade personer till sjukhuset och att den personalen som är i tjänst inte räcker till för att ge ett bra omhändertagande.
    Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor med flera kallas in i begränsad omfattning. 
  • Katastrofläge intas när begränsad resursförstärkning inte anses räcka till. Detta innebär att den lokala medicinska katastrofplanen utlöses fullt ut enligt larmplanen. Den lokala katastrofledaren är chef för hela Södersjukhuset tills ordinarie chef hunnit anlända och ledningscentralen upprättats.

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-04-07