Södersjukhuset uppmärksammar donationsveckan

2017-10-10

.

”Har du tagit ställning till donation? Anmäl dig till donationsregistret, fyll i ett donationskort eller prata med en närstående. Alla tre sätt är lika giltiga.” säger Johanna Elftman, sjuksköterska på IVA och en av de donationsansvariga på Södersjukhuset.

10-12 oktober uppmärksammar Sös donationsveckan
10-12 okt kl. 10-17 i Sös entréhall kan du möta donationsansvariga läkare och sjuksköterskor och få svar på dina frågor om donation. Du har också chansen att anmäla dig till donationsregistret eller fylla i ett donationskort.

För medarbetare anordnas det lunchföreläsningar kring hornhinnetransplantationer och organdonation.

Tre sätt att ta ställning på
-Vi vill lyfta hur viktigt det är att alla tar ställning organdonation. Det finns tre sätt man kan uttrycka sin vilja om organdonation på och alla tre sätt är lika giltiga. Du kan anmäla dig till donationsregistret, fylla i ett donationskort eller tala med dina närstående. Det viktigaste är att man gör sin vilja känd på något sätt, säger Johanna Elftman och Karin Carell Wessman som är sjuksköterskor på IVA och donationsansvariga på Södersjukhuset.  

Många på Sös måste samarbeta för att donation ska bli möjlig
Samarbetet mellan akutmottagningen, röntgen, intensivvårdsavdelningarna och operation är avgörande för att en donation ska bli möjlig.

En förutsättning för organdonation är att personen avlider av en svår hjärnskada och är kopplad till respirator när han eller hon avlider. Organen är beroende av blodcirkulationen för att fortsätta fungera, och sedan kunna vara möjliga att transplantera till en person som har behov av exempelvis ett nytt hjärta, lungor, lever eller njure. De patienter som avlider på vårdavdelningar kan bli vävnadsdonatorer, hornhinnor klarar sig 48 timmar utan blodcirkulation.

Hornhinneverksamheten på Södersjukhuset arbetar för att tillgodose donationsviljan hos patienter vilket har gett synen tillbaka till många människor. Arbetet med hornhinnedonationer är ett samarbete med S:t Eriks Ögonsjukhus. De avlidnas hornhinnor tas tillvara på Södersjukhuset och transplanteras sedan till patienter på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Vill du göra din vilja känd?
Läs mer om hur du kan registrera dig på Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se/donationsregistret. Du kan också läsa mer om organ- och vävnadsdonation på www.livsviktigt.se.

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-10-10