Vård och omsorg ska utbildas om kvinnlig könsstympning

2017-06-07

Stor utbildningsinsats ska öka kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal om kvinnlig könsstympning.

Antalet könsstympade kvinnor ökar i Sverige och i världen. Nu ska Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor; Amelmottagningen vid Södersjukhuset, utbilda personal inom kvinnosjukvård, öppenvård, barnsjukvård och elevhälsan i Stockholms län för att bättre kunna bemöta drabbade flickor/kvinnor och erbjuda rätt vård.

– Vår erfarenhet är att många könsstympade flickor/kvinnor lidit av besvär relaterade till ingreppet utan att själva förstå varför. De kan ha sökt sig till skolsköterskan eller vårdcentralen vid upprepade tillfällen utan att ha fått rätt hjälp, säger Bita Eshraghi, specialistläkare på mottagningen.

En könsstympad flicka/kvinna kan besväras av mag- och menssmärtor, smärta vid samlag och återkommande urinvägsinfektioner.

– För att upptäcka vem som behöver vård vill vi lära ut hur man kan prata om könsstympning med flickan/kvinnan och hennes familj. Personalen behöver också veta i vilka länder det är vanligt förekommande och vilket stöd som vi kan erbjuda, säger Bita Eshraghi.

Utbildningssatsningen pågår under 2017–2018 och omfattar ca 800 personer. Den vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdpersonal som kommer i kontakt med den berörda patientgruppen.

Vill du veta mer?
Läs om Amelprojektets utbildningsuppdrag och anmäl dig till föreläsning om könsstympning och hedersrelaterat våld och förtryck.

Är du själv omskuren och har frågor eller besvär?
Kontakta vår Amelmottagning,  du behöver ingen remiss och vi använder kvinnliga tolkar.

 

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-06-21