Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt saknar effekt visar ny studie

2017-08-28

Syrgas har använts vid vård av patienter med hjärtinfarkt i över hundra år, trots att behandlingen inte har haft någon vetenskapligt belagd effekt på patienter med normal syresättning i blodet. Nu visar en svensk studie att syrgasbehandling saknar effekt vid hjärtinfarkt.

Under 2000-talet har forskarvärlden börjat misstänka att syrgasbehandling vid hjärtinfarkt på patienter med normal syresättning är verkningslös – eller till och med kan vara skadlig.

Robin Hofmann är biträdande överläkare på kardiologkliniken Södersjukhuset och ansvarig forskare för studien vid Karolinska Institutet.

– Vår studie fyller en helt central kunskapslucka kring behandlingen av hjärtinfarkt. För första gången kan vi konstatera att syrgasbehandling verkar sakna effekt, vilket innebär att sjukvårdspersonal slipper slösa tid och pengar på en onödig behandlingsmetod och helt kan fokusera på patienten. 

 

 

 

 

 

 

 


Studien DETO2X-AMI, med stöd av Hjärt-Lungfonden, har genomförts på 35 svenska sjukhus. 6 629 patienter med misstänkt hjärtinfarkt har slumpvis behandlats med eller utan syrgas. Resultatet visar att syrgasbehandling inte är skadligt, men att det inte heller ökar möjligheten till överlevnad eller påverkar risken för nya infarkter.

Studien, som presenteras i The New England Journal of Medicine utgör även huvudnyhet på kongressen European Society of Cardiology, Barcelona. Den har kunnat genomföras tack vare det svenska kvalitetsregistret Swedeheart. Registret samlar data om ett stort antal patienter och möjliggör uppföljning av forskningsresultat på ett effektivt sätt.

– De svenska kvalitetsregistren ger unika möjligheter för forskningen. Faktum är att det inte hade varit möjligt att genomföra studien på det här sättet någon annanstans i världen, säger Robin Hofmann.


Läs pressmeddelandet från Hjärt-Lungfonden

5 vanliga symptom på hjärtinfarkt:
- Ihållande smärtor i bröstet som strålar ut i armar, hals, nacke, käke, mage eller rygg
- Hjärtklappning
- Illamående
- Kallsvett och yrsel
- Andnöd

Fakta om hjärtinfarkt:
Hjärtinfarkt är: Syrebrist i hjärtat som orsakas av en blodpropp i hjärtats kranskärl.
Drabbade och döda: I Sverige drabbades 26 600 personer av hjärtinfarkt under 2015. Samma år dog 6 640 personer av hjärtinfarkt. Varje timme drabbas 3 personer av hjärtinfarkt.


» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-08-28