Vad gör en kurator? Södersjukhusets kuratorsdag 20 september

2017-09-11

Onsdag 20 september uppmärksammar Södersjukhusets kuratorer sitt arbete med en utställning i entréhallen och föreläsningar i aulan. Men vad gör egentligen en kurator? Stefan Björkqvist, kurator på akutmottagningen, berättar.

På akutmottagningen träffar Stefan Björkqvist mestadels personer som råkat ut för misshandel och olyckor. Han träffar också anhöriga till patienter som avlidit.

- Oavsett vad som skett så befinner patienter eller anhöriga i chock som kan yttra sig på olika sätt, berättar Stefan Björkqvist. Då är min uppgift att vara närvarande, lyssna och svara på de frågor som är möjliga att besvara för stunden. Det initiala stödet kan vara helt avgörande för hur en person klarar av en traumatisk händelse, såväl i det akuta skedet som i ett längre perspektiv, menar Stefan Björkqvist.

Då en person utsatts för misshandel kan Stefans roll vara att uppmuntra och stödja till att polisanmäla, vilket kan vara svårt om det handlar om misshandel i en nära relation. Kuratorn har också ett ansvar att se över skyddsbehovet och ska vid behov kontakta socialtjänsten.

- Precis som läkare och sjuksköterskor har jag som kurator ett ansvar att ta reda på om det finns minderåriga barn i hemmet. Om så är fallet måste vi bidra till att barnens behov tillgodoses. I de situationerna gör vårdpersonal tillsammans med kurator en orosanmälan till socialtjänsten, berättar Björkqvist.

En annan viktig del i Stefans arbetet som kurator på Södersjukhuset är stöd till anhöriga efter att en patient dött. Ett första samtal kan ske redan på akutmottagningen i direkt anslutning till dödsfall, för att senare följas upp.

- Om ingen kurator är på plats, ringer jag som kurator upp inom några dagar. Då är det vanligt att det finns flera frågor och att det psykologiska reaktionerna blivit mer påtagliga. Det är alltid mycket uppskattat att de anhöriga blir kontaktade av mig som kurator, berättar Björkqvist.

Besök Kuratorns dag på Södersjukhuset

Torsdag den  20 september är det Kuratorns dag på Södersjukhuset.  Du är välkommen att träffa Kuratorsverksamheten i entréhallen mellan kl. 9-15.

 

Förläsningar i Södersjukhusets aula

Föreläsningarna är gratis, öppna för allmänheten och du behöver inte anmäla dig i förväg. Södersjukhusets aula, hiss C, plan 6.

Kl.09.30: Välkomna till Sös första kuratorsdag!

Kl.09.45: Om oro och rädsla inför födande och föräldraskap
Margareta Särnstedt, kurator, Kvinnokliniken, Samtalsmottagningen.

Kl. 10.30: Att leva innan man skulle ha fötts-att vara förälder till en baby som är prematur
Anne Andersson, kurator, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Kl.11.00: Minderåriga barn som närstående – Södersjukhusets nya riktlinjer
Pernilla Almroth, kurator, Internmedicin.

Kl.11.30: Everyone is a variation of normal: Adolescents’ experiences of having impaired arm function because of a birth injury
Linda Geupel, kurator, M.Sc., Handkirurgen.

Kl. 12.00 -13.00 Konsten att rädda liv
Lunchföreläsning -  fralla med dricka till de 100 första!
Ullakarin Nyberg, Onkolog, psykiatriker. Överläkare på Norra Stockholms psykiatri.
Verksam på bröstcentrum St. Göran sjukhus. Ullakarin arbetar med suicidprevention
och forskar på KI kring närståendes situation efter dödsfall inom familjen. 

Kl.13.30: Att arbeta på Venhälsan, en mottagning för män som har sex med män
Gun Malmlöf, kurator, Niklas Lindau, kurator, Venhälsan.

Kl.14.15: Att möta personer som utsatts för sexuellt våld
Karin Larsson, leg. psykoterapeut, Akutmottagning för våldtagna,
Mia Kilström, leg. psykoterapeut, Enheten för sexuell hälsa.

Kl.15.00: Att arbeta sexologiskt på sjukhus
Magnus Karlsson, socionom, leg.psykoterapeut, Enhetschef för sexuell hälsa.

Kl. 15.30: Återgång i arbete efter cancerbehandling
Aina Johnsson, kurator, MWS, PhD, Onkologkliniken.

Kl.16.00: PKL -Psykologisk Katastrofledning
Christina Ling, PKL-ledare, samordnande kurator för Södersjukhusets kuratorer och
kurator på Akutmottagningen för våldtagna.

Kl.16.30 Avslutning

 

 

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-09-14