Venhälsan i media

2017-08-01

Sedan ett par år har förekomsten av könssjukdomar ökat i samhället vilken innebär att allt fler personer söker sig till vår STI-mottagning.

För att bättre kunna planera besöken och undvika långa väntetider har vi sedan mars 2017 ändrat mottagningstiderna för provtagning. Idag erbjuder vi drop-in-mottagning en dag per vecka och tidsbokning övriga dagar via 1177 Vårdguidens etjänster.

På detta sätt har vi, trots ett ansträngt budgetläge, kunna öka vår totala tillgänglighet första halvåret 2017 jämfört med motsvarande period föregående år. Det finns således fortfarande goda möjligheter för våra patienter att komma och testa sig för STI och HIV.
 
Lena Lindborg, verksamhetschef Venhälsan

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-08-01