7 nya arbetsmiljösatsningar på Sös

2017-06-02

Jesper Wallin leder arbetsmiljölyftsprojektet "Förändrat arbetssätt för lugnare arbetsmiljö" på ortopedavdelning 34. Ett av de sju nya projekt på Sös som inför 2017 fick pengar från SLL:s satsning Arbetsmiljölyftet. Torsdag 1 juni var han och de andra projektdeltagarna i Sös entréhall för att berätta mer om projekten och svara på frågor. Även Södersjukhusets HR-chef Monika Samuelsson och vd Tomas Movin var där.


Jesper Wallin, medarbetare på Sös

"Vi tränar på akuta situationer, men hur får vi vardagen att fungera bra?"


Jesper Wallin är omvårdnadsledare och specialistsjuksköterska på ortopedavdelning 34.

Jesper, vad går ert projekt ut på?
- Organisera omvårdnadsarbetet på avdelningen. Ta fram standardiserade arbetssätt för hur vi gör våra vanligaste sysslor och tar hand om de vanligaste omvårdnadsproblemen. Tydliggöra arbetsfördelning, prioritering och mål med det vi gör.

Varför startade ni projektet?
- Vi har aldrig haft nerskivet hur vi gör våra vardagliga rutiner. Till exempel när en patient ska skrivas ut, när vi ska kontrollera risk för undernäring, risk för trycksår, hur vi hanterar om en patient blir illamående etc. Det har bara varit muntlig information från en medarbetare till en annan. Risken är stor att det blir viskleken, att rutinerna förvanskas och urvattnas och bakgrunden till varför vi gör som vi gör försvinner. Otydligheten har också gjort att många medarbetare känner stress.

Hur har ni gjort i projektet och hur har det gått?
- Vi har varit en grupp med sju medarbetare, både sjuksköterskor och undersköterskor, som tillsammans har tagit fram de standardiserade arbetssätten. Tydliggjort vilka vanliga omvårdnadsproblem vi har, vad vi gör då (sjuksköterskor respektive undersköterskor) och vilka problem som ska prioriteras framför andra. Det ska vara helt klart för alla, även nyanställda, hur arbetsgången är i olika situationer.

Spel fick oss att reflektera över vårt sätt att jobba på
För att träna just samarbete, arbetsfördelning och prioritering har det också startats ett projekt i projektet. Tillsammans med Utbildnings- och innovationscentrum på Sös har projektdeltagarna fått fram ett spel som avdelningspersonalen kan spela ihop. I spelet uppstår olika situationer på avdelningen, och medarbetarna ska då prioritera och fördela arbetet mellan sig. Sedan utvärderar man hur det blev. En digital spellösning som kan visas och spelas på ett stort digitalt skärmbord håller på att tas fram. Men avdelningen har redan testat spelet analogt, på utskriven skiss över avdelningen och med vanliga spelpjäser som medarbetare som kan flyttas runt.

- Alla som var med och testade tyckte spelet var väldigt bra och visualiserande. Vi fick reflektera över vårt sätt att jobba, det blev tydligt att det ofta finns flera olika lösningar på ett problem, och vi fick större förståelse för hur vi alla tänker, säger Jesper Wallin.

Att träna på vardagen
- Vi tränas ofta i hur vi gör i akuta situationer eller vid konkreta arbetsuppgifter som att sätta nålar eller så. Men arbetsfördelning och prioritering av omvårdnadsinsatser, även det en viktig del av vår vardag, har vi inte fått samma träning i. Att som nyutexaminerad sjuksköterska eller undersköterska komma till en vårdavdelning är en väldig stress. Man har tränat på moment var för sig under utbildningen men så ska alla moment plötsligt sättas ihop, och prioriteras. Den stressen hoppas vi ska minska genom vårt projekt. Målet är en lugnare arbetmiljö, tydliga arbetssätt och mål med det vi gör, och en ännu säkrare vård.

Goda exempel och gemensamt lärande i landstinget

Arbetsmiljölyftet ger pengar till förbättringsarbeten och nya arbetssätt som skulle kunna appliceras i flera av landstingets verksamheter. Det organisatoriska lärandet är viktigt. Projekten ska också inspirera, förbättra och underlätta i vardagen. Mellan 2014 och 2017 har 42 projekt från Sös fått medel som en del av Stockholms läns landstings satsning Arbetsmiljölyftet. Södersjukhusets HR-chef Monika Samuelsson och vd Tomas Movin var också på plats i entréhallen när den sista gruppen beviljde projekt visades upp.

HR-chef Monika Samuelsson och vd Tomas Movin

Vad är era tankar kring Arbetsmiljölyftet - vad har det inneburit för Sös?
- Jättemycket! säger Tomas Movin. Bättre arbetssätt och bättre arbetsmiljö på flera håll och utvecklat ledarskap hos många medarbetare som några exempel. Det är avancerad verksamhetsutveckling vi ser här när vi tittar på projekten!

Monika Samuelson håller med.
- Ja fantastiska möjligheter att skapa skarpa utvecklingsprojekt. 42 beviljade projekt! De som har drivit projekten har dessutom fått bli sedda för det, fått visa upp sina projekt, dela med sig av sina erfarenheter och fått känna stolthet över det de har åstadkommit. Arbetsmiljölyftet har skapat ett engagemang och många bra idéer. Även de projekt som fick avslag på sina ansökningar har kommit en bit på väg. För under ansökningsprocessen har projektdeltagarna behövt formulera vad utmaningen är och hur de skulle vilja lösa den. Det är en bra start. Jag tror många av de projekten också kommer att bli av, även om det kanske tar lite längre tid för dem att bli klara.

Sös har haft bra utdelning när det gäller Arbetsmiljölyftet med många godkända projekt. Varför har vi varit så framgångsrika?

Monika Samuelsson: - Det finns en otrolig förändringskraft och förbättringsvilja på Sös. Sedan har det varit väldigt bra att Karin Haag på HR-avdelningen har kunnat jobba halvtid som projektledare för Arbetsmiljölyftet på Sös. Hon har arbetat för att många ska söka medel, och de som har sökt har fått bra stöd och råd under vägen.

Tomas Movin: - Ja det finns en stor vilja bland medarbetarna att utveckla vården. Engagemanget för frågorna har varit stort genom hela organisationen. Och så har det funnits bra stöd kring ansökningsförfarandet.

Vad är viktiga nästa steg?
- Sprida alla dessa bra förbättringar runt om på sjukhuset, säger båda.

Monika Samuelsson: - Ja vi ska vara generösa, dela med oss av våra idéer. "Sno" gärna idéer av varandra, vi behöver inte uppfinna hjulet igen.

Tomas Movin: - Många av de projekt som godkänts kan lätt spridas mellan verksamheterna. Projekten har angripit de viktigaste utmaningarna vi har. Hur prioriterar vi våra insatser på en vårdavdelning i vardagen till exempel? Och hur vet vi tidigt hur mycket vård en viss patient kommer att behöva? Vem gör vad hos oss, och när?

Sös projektledare för Arbetsmiljölyftet på Sös, Karin Haag, håller med.

- Ja vi kan ju inte sluta här nu! Nu gäller det att sprida alla bra förbättringar runt om på sjukhuset. I höst planerar vi att samla alla projekt på Sös som fått pengar från Arbetsmiljölyftet i olika grupper. Till exempel alla som handlar om personcentrerad vård i en grupp, alla om administrativa förbättringar i en grupp osv. De har mycket att lära av varandra. Sedan vill vi såklart även få fler verksamheter att inspireras av projekten och vilja starta en förändringsprocess, de också.

Hållbar utveckling till personcentrerad vård

De sju nya projekten på Sös som fick pengar från Arbetsmiljölyftet inför 2017 handlar om allt från hållbar utveckling på två arbetsplatser till personcentrerad vård och heter:

 • ARA – fortsättning på automatiserat datoriserat instrument som beräknar vårdbehov
  Projektledare Carina Hansen och Liv Söderlund, vo Kardiologi
 • Hållbar utveckling på två arbetsplatser
  Projektledare Stina Göranson och Matilda Appelgren, Bröstcentrum
 • Förändrat arbetssätt för lugnare arbetsmiljö
  Projektledare Jesper Wallin, avd. 34, vo Ortopedi
 • Gemensamt prostatacancercenter
  Projektledare Nina Hageman, Urologen, vo Specialistvård
 • Kontinuitet i vårdkedjan kvinnor - barn
  Projektledare Ann Ottosson, Neo, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
 • Personcentrerad vård
  Projektledare EvaKristiansen, avd. 51, vo Kardiologi

Intervjuer och filmer om projekten

Läs artiklar eller se filmer från många av Sös beviljade projekt inom Arbetsmiljölyftet genom att söka på "Södersjukhuset" på:

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2017-06-02