2018

 • 2018-06-13 | IVO kräver förändringar vid Södersjukhusets akutmottagning

  Patienter som fått vård på Södersjukhusets akutmottagning och väntar på en vårdplats får inte den mat, dryck och läkemedel de behöver och det innebär en fara för patientsäkerheten. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg i ett nytt beslut. Södersjukhuset ska senast 20 augusti redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

 • 2018-06-12 | Fler blodgivare behövs inför sommaren

  Kom ihåg att ge blod även under sommaren.

 • 2018-06-07 | Jenny Bolk disputation

  Torsdag 7 juni disputerar Jenny Bolk, biträdande överläkare vid neonatalsektionen på Sachsska barn- opch ungdomssjukhuset. Hennes avhandling visar bland annat att mycket för tidigt födda barn behöver följas upp noga med hjälp av motoriska tester i sjukvården.

 • 2018-06-01 | Jordnötter kan hjälpa även svårt jordnötsallergiska

  Sös-läkaren Josef Brandström på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset disputerar idag kring diagnostik och behandling av nöt- och jordnötsallergi. I en av hans studier har ungdomar med jordnötsallergi fått äta jordnötter i ytterst små men successivt ökande mängder (så kallad oral immunoterapi) samtidigt som de fått ett läkemedel som förhindrar eller mildrar allergiska reaktioner. Det är den första kliniska prövningen av oral immunoterapi i Sverige.
 • 2018-06-01 | Hur ser den långsiktiga hjärt-kärlhälsan ut hos extremt förtidigt födda barn?

  Biomedicinska analytikern Lilly-Ann Mohlkert på Södersjukhusets barnhjärtmottagning disputerar idag kring den långsiktiga hjärt-kärlhälsan hos extremt för tidigt födda barn. Allt fler barn som föds före graviditetsvecka 27 överlever. Samtidigt kommer rapporter om att dessa barn har en ökad risk för diabetes, stroke och död i hjärt-kärlsjukdom i ung ålder. Hur bör barnens hjärt-kärlhälsa följas upp?

 • 2018-05-24 | Kvalitetspriset till förbättringsarbete som ger intensivvårdspatienter vård på rätt nivå

  Intensivvårdsavdelningen vinner Södersjukhusets kvalitetspris år 2018 för arbetet med att förbättra möjligheter för intensivvårdspatienter att få vård på rätt nivå.

 • 2018-05-23 | Behandling av personuppgifter vid Södersjukhuset

  Södersjukhuset AB ansvarar för de personuppgifter som du som patient lämnar hos oss. Dina personuppgifter är viktiga för att vi ska kunna bedriva en god och patientsäker vård. Här kan du läsa om vilka lagar och regler som gäller för personuppgifter.

 • 2018-05-22 | "Tekniken för bättre vård" - nytt nummer av Vi på Sös

  Vad får folk att söka akuten just idag? Hur många kommer till akuten de närmaste dagarna? Det har Sös-kirurgen Martin Nordberg forskat på i sin kommande avhandling. Möt honom och många fler i nya numret av Vi på Sös som har tema Tekniken för bättre vård. 

 • 2018-05-07 | Remissfri bedömning av födelsemärken på Melanoma-dagarna

  14-15 maj kan du få dina födelsemärken bedömda av hudläkare på Södersjukhuset. Tidsbokning måndag 7 maj.

 • 2018-04-26 | Stipendium till hjärtläkaren Robin Hoffman

  Grattis Robin Hoffman, biträdande överläkare på verksamhetsområde Kardiologi, som fått årets Stenestrandsstipendium för sitt arbete med världens största syrgasstudie.
 • 2018-04-24 | Patienter kontaktas efter upptäckt mässlingfall

  Ett fall av mässling har upptäckts på Södersjukhuset i Stockholm. Personen har under helgen den 21: a och 22:a april varit på Södersjukhusets akutmottagning och Rosenlunds närakut.

 • 2018-04-24 | Ett benlim som fixerar frakturer

  Forskare vid KTH har tillsammans med handkirurger på Södersjukhuset tagit fram ett fungerande lim för att plåstra ihop benfrakturer, en metod som på sikt kan ersätta skruvar och plattor av metall.
 • 2018-04-20 | Sjukhuset får ny användarvänlig webb

  Nu lanserar Södersjukhuset en testversion av sin nya webbplats. Vad tycker du om den?

 • 2018-04-19 | Sjuk - var kan jag få hjälp?

  I Stockholms län finns det många vägar till akut vård. Den nya strukturen består av fem vårdformer närmare patienten: 1177 Vårdguiden, vårdcentraler, närakuter, akutmottagningar och en intensivakut.

 • 2018-04-18 | Skilsmässa och låg inkomst ökar risken för återfall i hjärt-kärlsjukdom

  Människor som har genomgått en skilsmässa eller har låg socioekonomisk status löper betydligt större risk att drabbas av en andra hjärtinfarkt eller stroke efter att man har haft en första. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet, som Per Svensson, överläkare på Södersjukhuset har varit med och genomfört.

 • 2018-03-23 | Södersjukhuset sprider kunskap om könsstympning på FN:s kvinnokonferens

  Fredag 23 mars föreläser Amelmottagningen på Södersjukhuset vid ett seminarium om könsstympning i anslutning till FN:s kvinnokommissions årliga sammankomst i New York.

 • 2018-03-21 | Åtgärder för bättre omhändertagande på Södersjukhusets akutmottagning

  Vid en tillsyn på akutmottagningen i mars 2017 påpekade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i omvårdnaden av de patienter som vistades på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Nu redovisar Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som planeras och vilka åtgärder som har vidtagits under året.

 • 2018-03-15 | Södersjukhuset får pris för årets intensivvårdsavdelning år 2018

  Utmärkelsen Årets IVA 2018 har tilldelats intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset. Priset delas årligen ut av Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) och uppmärksammar intensivvårdsavdelningar som arbetat med förbättringsarbeten.

 • 2018-03-14 | Södersjukhuset åter i normalläge

  Sedan klockan 9.00 idag är Södersjukhuset åter i normalläge då läget stabiliserats sedan gårdagen.

 • 2018-03-13 | Stabsläge kvarstår under natten

  Södersjukhuset har en mycket pressad situation på grund av vårdplatsbrist och många väntande patienter på akutmottagningen. Sjukhuset är i stabsläge sedan kl 10.15 för att gemensamt hantera den uppkomna situationen.

 • 2018-03-13 | Södersjukhuset kvarstår i stabsläge

  Det är för närvarande en mycket pressad situation på Södersjukhuset på grund av vårdplatsbrist och stor andel väntande patienter på akutmottagningen. Södersjukhuset har sedan kl 10.15 en förhöjd beredskap, s k stabsläge, för att hantera den uppkomna situationen.

 • 2018-03-01 | Nu är kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen här

  Nu är kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för år 2017 klar. 30 fullmatade sidor om hur Sös arbetar för att höja kvaliteten på sjukvården.

 • 2018-02-20 | Många söker akut vård på Södersjukhusets akutmottagning

  Just nu är det många som söker akut vård i Stockholm och på Södersjukhusets akutmottagning kan väntetiderna bli långa. Det är samma läge på samtliga sjukhus i Stockholms län. En av anledningarna är att många just nu blir sjuka i influensa.
 • 2018-02-16 | Ny studie visar att barnafödande efter inkontinensoperation inte försämrar resultatet av operationen

  Många förstagångsföderskor drabbas av ansträngningsinkontinens efter vaginal förlossning. Nu visar en ny studie från Kvinnokliniken på Södersjukhuset och Karolinska Institutet att inkontinensoperation ger gott resultat även för dem som planerar att föda fler barn.
 • 2018-02-15 | Långa väntetider på Sös-akuten

  Väntetiderna vid landets akutmottagningar fortsätter att öka över hela landet visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • 2018-02-15 | Ny omgång av framgångsrika KALAS-programmet

  Akutmottagningen på Södersjukhuset fortsätter att satsa på det framgångsrika introduktionsprogrammet KALAS. För femte året i rad får nyutexaminerade sjuksköterskor en möjlighet att börja sin sjuksköterskekarriär på akutmottagningen. I måndags var det dags för årets programstart.

 • 2018-02-14 | Hjärtsjukvården på Södersjukhuset rankas i topp

  Idag släpper kvalitetsregistret Swedeheart resultaten som visar var den bästa hjärtinfarktsjukvården finns i Sverige. Södersjukhuset fortsätter att ligga i topp vad avser vård av patienter med hjärtinfarkt.
 • 2018-01-30 | Nu öppnar Södersjukhusets kök för patientmåltider

  I mitten av februari kommer patienter som är inlagda på vårdavdelning själv kunna välja från en meny vad och när hen vill äta. Det nya måltidskonceptet förverkligas i samband med att Södersjukhuset öppnar ett nytt tillagningskök för patientmat.

 • 2018-01-19 | Fler överlever hjärtstopp med tidig hjärtlungräddning när både ambulans, polis och räddningstjänst larmas till den drabbade

  Narkossjuksköterskan och forskaren Ingela Hasselqvist-Ax från Centrum för hjärtstoppsforskning, Södersjukhuset, disputerade idag kl. 9.00 i Södersjukhusets aula. I sin forskning har hon hittat flera tidiga vårdinsatser, innan en hjärtstoppspatient kommer till sjukhus, som avsevärt ökar patientens chans att överleva hjärtstoppet.

 • 2018-01-11 | App mot graviditet anmäld till Läkemedelsverket

  Södersjukhuset har anmält 37 fall av oönskade graviditeter till Läkemedelsverket efter att kvinnorna har använt appen Natural Cycles som preventivmedelsmetod.

 • 2018-01-09 | Spårsäkring efter våldtäkt sparas i två år

  Från första februari kommer Sös att kunna lagra spårsäkringsprover tagna efter våldtäkt i två år.
 • 2018-01-09 | Södersjukhuset återgår till normalläge

  Under eftermiddagen har sjukhuset återgått till normalt beredskapsläge efter att situationen på akuten har stabiliserats. Läget är fortfarande mycket ansträngt med många svårt sjuka på akuten och många överbeläggningar på vårdavdelningarna.
 • 2018-01-09 | Stabsläge tisdag 9 januari pga extrem belastning akuten

  Södersjukhuset är i stabsläge sedan  kl 10.30, tisdag 9 januari, på grund av den extrema belastningen på akutmottagningen.

Senast uppdaterad: 2018-01-17