Ett benlim som fixerar frakturer

2018-04-24

Forskare vid KTH har tillsammans med handkirurger på Södersjukhuset tagit fram ett fungerande lim för att plåstra ihop benfrakturer, en metod som på sikt kan ersätta skruvar och plattor av metall.

Framsteget uppmärksammas nu av den prestigefyllda tidskriften Advanced Functional Material.

Benlimmet, eller benplåstret om man vill, består av en fiberremsa, en vattenbaserad primer och själva limmet. Vid en operation rengörs frakturen, benet primas och limmas, och sedan läggs fiberremsan på. Sedan appliceras ytterligare lim, och mellan appliceringarna belyses limmet med LED-lampa för att stelna. Flera lager kan byggas upp vid behov.

– Vi tror att de nya rönen kommer att medföra ett paradigmskifte inom frakturbehandling, där man i framtiden kan fasa ut metallplattor och skruvar säger Michael Malkoch,  professor i fiber- och polymerteknologi på KTH som varit forskningsledare, i ett pressmeddelande från KTH.

Förenklar tidig rörelseträning


Handkirurgerna Johanna von Kieseritzky och Marianne Arner från Södersjukhuset har varit involverade i forskningsarbetet och menar att tidig rörelseträning, till exempel efter efter operation av en fingerfraktur, minskar risken för sammanväxningar mellan mjukdelarna och benet, och minskar isken att patienten ska bli stel i fingret och få bestående funktionshinder i handen.

Forskarna räknar med att en framtida användning av benlim kan minska sjukvårdens kostnader för material och operationer som måste göras om. Det lim som har utvecklats är skonsamt mot benläkning och påverkar inte benkvaliteten, till skillnad mot dagens dentallim som ingår i tandlagningar och misstänks påverka hormonerna. För närvarande befinner sig projektet i en patentfas och kliniska tester återstår för att ytterligare verifiera forskningsframstegen.

Läs mer om forskningsstudien på KTH:s webbplats

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-04-24