Fler överlever hjärtstopp med tidig hjärtlungräddning när både ambulans, polis och räddningstjänst larmas till den drabbade

2018-01-19

Narkossjuksköterskan och forskaren Ingela Hasselqvist-Ax från Centrum för hjärtstoppsforskning, Södersjukhuset, disputerade idag kl. 9.00 i Södersjukhusets aula. I sin forskning har hon hittat flera tidiga vårdinsatser, innan en hjärtstoppspatient kommer till sjukhus, som avsevärt ökar patientens chans att överleva hjärtstoppet.

Foto: Fotogruppen Sös. Bilden är arrangerad.

Foto: Fotogruppen Sös. Bilden är arrangerad.

- Vi har tittat på 30 381 fall av bevittnade hjärtstopp som fanns registrerade i Svenska Hjärtlung-räddningsregistret mellan 1 januari 1990 och 31 december 2011. Då har vi sett att tidig hjärtlungräddning, som startar på plats innan ambulansen anländer, mer än fördubblar patientens chans att överleva ett hjärtstopp - från 4 procents överlevnadschans till 10,5 procent, berättar Ingela Hasselqvist-Ax.

I avhandlingen har hon också undersökt hur chansen att överleva ett hjärtstopp påverkas av att räddningstjänst, polis och ambulans larmas ut samtidigt till patienten, jämfört med när bara ambulans skickas ut.

- Vi har under perioden 2012-2014 jämfört hjärtstoppsfall från nio län i Sverige som har så kallad samutlarmning, med hjärtstoppsfall från de övriga 12 länen som inte har det, och då sett att samutlarmning ökar patientens chans att överleva (9,5 procent överlevnadschans) jämfört med 7,7 procents chans när bara ambulans larmas ut. I hälften av fallen är nämligen polis och räddningtjänst ungefär 1 minut snabbare på plats än ambulanserna. Eftersom chansen att överleva ett hjärtstopp minskar med 10 procent varje minut är varje sekund viktig. Vi tror också att det kan vara positivt att vara fler personer på plats som kan avlösa varandra att göra hjärtkompressioner, hämta hjärtstartare osv. forsätter Ingela.

För att öka överlevnaden efter hjärtstopp utanför sjukhus hoppas nu hon och hennes forskningskollegor att fler län ska starta med samutlarmning.

- Några till län har nyligen gjort det. I Stockholms län har vi haft samutlarmning sedan 2005 och vår förhoppning är att alla län i Sverige ska ha samutlarmning inom tre år.

Ingela lyfter också vikten av att fler lär sig hjärtlungräddning, HLR.

- Alla skolor borde följa läroplanen och lära eleverna HLR. HLR borde också vara en obligatorisk del när man tar körkort. I Sverige ingriper privatpersoner i 75 procent av alla hjärtstoppsfall och försöker hjälpa. Det är en relativt hög siffra internationellt sett, men den kan bli ännu högre.

De hjärtstoppspatienter som har en defibrillerbar hjärtrytm och kan bli hjälpta med hjärtstartare har visat sig ha en ännu högre överlevnad än 9,5 procent.

- Kan hjärtstartare placeras på andra platser än de finns idag? Hur når vi de som drabbas i hemmet? Det är frågor vi också behöver titta på, avslutar Ingela.

Om Ingela Hasselqvist-Ax
Ingela Hasselqvist-Ax är forskare på Centrum för hjärtstoppsforskning, Södersjukhuset, och på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet Solna.
Avhandlingens rubrik: Dual dispatch and the importance of bystander CPR in out-of-hospital cardiac arrest.

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-01-19