Kvalitetspriset till förbättringsarbete som ger intensivvårdspatienter vård på rätt nivå

2018-05-24

Intensivvårdsavdelningen vinner Södersjukhusets kvalitetspris år 2018 för arbetet med att förbättra möjligheter för intensivvårdspatienter att få vård på rätt nivå.

Sedan år 2013 har Södersjukhusets Intensivvårdsavdelning arbetat med att förbättra rutinen kring beslut om vilken behandling som patienten ska ges.

- Nu finns en behandlingsstrategi inom 24 timmar i 96 procent av fallen vilket är bäst i landet, säger Brian Cleaver, läkare på intensivvårdsavdelningen.

Intensivvårdens utveckling har medfört att allt sjukare patienter överlever svåra sjukdomstillstånd. Men intensivvård kan innebära ett förlängt lidande om patienten inte blir tillräckligt frisk. Därför är det viktigt att ta fram en behandlingsstrategi där patienter och anhöriga involveras i beslut om behandlingar och på vilken nivå vården som ska ges.

Rekordmånga nominerade bidrag

Södersjukhusets kvalitetspris har delats ut sedan 2006 och går till den enhet eller vårdprocess som varit mest framgångsrik i sitt kvalitetsarbete under det gångna året.

I år hade rekordmånga förbättringsarbeten nominerats, inte mindre än nio stycken. Priset delas ut en gång per år och är 2 000 kronor per person på enheten eller i processgruppen, men max 50 000 kronor om priset går till en större enhet. Prispengarna ska användas för att stärka det fortsatta kvalitetsarbetet inom enheten eller vårdprocessen, genom studiebesök, utbildning eller konferens.

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-05-25