Ny studie visar att barnafödande efter inkontinensoperation inte försämrar resultatet av operationen

2018-02-16

Många förstagångsföderskor drabbas av ansträngningsinkontinens efter vaginal förlossning. Nu visar en ny studie från Kvinnokliniken på Södersjukhuset och Karolinska Institutet att inkontinensoperation ger gott resultat även för dem som planerar att föda fler barn.

Hittills har kvinnor avråtts från operation mot urininkontinens fram till det att de är klara med sitt barnafödande. Gravida kvinnor som tidigare genomgått en inkontinensoperation har rekommenderats kejsarsnitt.

- Vår studie talar för att en efterföljande förlossning inte påverkar det goda resultatet av inkontinenskirurgi, säger Ida Bergman doktorand vid Karolinska Institutet och ST-läkare på Kvinnokliniken på Sös. Det betyder att kvinnor som upplever stort lidande av ansträngningsinkontinens kanske inte behöver avrådas från kirurgisk behandling trots att de eventuellt vill ha flera barn i framtiden, säger Ida Bergman.

Effektiv behandlingsmetod

Ansträngningsinkontinens är vanligt och många unga kvinnor drabbas efter vaginal förlossning. Den dominerande behandlingsmetoden, som också är mycket effektiv, är att operera in ett syntetiskt nät under urinröret (intravaginala slyngoperationen TVT eller TVT-O). Fram tills nu har man saknat kunskap om effekten av operationen består efter en efterföljande graviditet och förlossning.

Studien är gjord på 163 kvinnor som genomgått operation mot urininkontinens och därefter fött barn. Resultatet har jämförts med 374 kontroller som inte fött barn efter inkontinensoperation och talar för att barnafödande inte påverkar det goda resultatet av inkontinenskirurgi. Man fann heller inga belägg för att vaginal förlossning skulle innebära en ökad risk för urininkontinens efter slyngoperation jämfört med kejsarsnitt.

Associations Between Childbirth and Urinary Incontinence After Midurethral Sling Surgery.

Författare: Bergman Ida MD; Westergren Söderberg, Marie MD, PhD; Lundqvist, Andrea MD; Ek, Marion MD, PhD, samtliga läkare vid kvinnokliniken Södersjukhuset.


 

 

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-02-19