Södersjukhuset återgår till normalläge

2018-01-09

Under eftermiddagen har sjukhuset återgått till normalt beredskapsläge efter att situationen på akuten har stabiliserats. En stor andel av de patienter som väntat på vårdplats har nu kommit upp till vårdavdelning.

Läget är dock fortfarande mycket ansträngt med många svårt sjuka på akuten och många överbeläggningar på vårdavdelningarna.

- Genom ett gott samarbete mellan klinikerna har vi hanterat den pressade situationen som vi upplevde på morgonen och förmiddagen och har nu ett bättre utgångsläge även om situationen fortfarande är ansträngd, säger Eva Östblom, chefläkare.

Åtgärder som har genomförts med anledning av den extrema belastningen:

  • Samordning av geriatrikplatser, patienter från Sös har prioriterats
  • Förlängning av plan B (extra vårdplatser) till och med fredag den 12 januari
  • Dialog med 1177 om att hänvisa patienter till andra vårdinstanser
  • Dialog med landstingsledningen/ SLL centralt för att få hjälp kommunicera med övriga vårdnivåer om att ta emot patienter som inte längre behöver akutsjukhusets resurser.
» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-01-09