Södersjukhuset kvarstår i stabsläge

2018-03-13

Det är för närvarande en mycket pressad situation på Södersjukhuset på grund av vårdplatsbrist och stor andel väntande patienter på akutmottagningen. Södersjukhuset har sedan kl 10.15 en förhöjd beredskap, s k stabsläge, för att hantera den uppkomna situationen.

Varför stabsläge?
Södersjukhuset har en situation som är mycket pressad, både för våra patienter och personal. Stabsläget signalerar till all personal att vi behöver kraftsamla ytterligare för att kunna säkra ett gott omhändertagande av våra patienter.

Vad beror situationen på?
Det är många gamla och sjuka patienter som kommer till akutmottagningen. Vi har också många medicinsk färdigbehandlade patienter som väntar vårdplats hos annan vårdgivare.

Vad gör ni nu?
De åtgärder som genomförs för att förbättra situationen är att försöka få alla patienter som väntar vårdplats på akuten till en avdelning. Sjukhusets chefläkare har kontinuerlig dialog med landstinget central om att få avlastning. Till exempel skedde en omstyrning av ambulanser till andra akutsjukhus under tisdagsförmiddagen.

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-03-13