Stabsläge kvarstår under natten

2018-03-13

Södersjukhuset har en mycket pressad situation på grund av vårdplatsbrist och många väntande patienter på akutmottagningen. Sjukhuset är i stabsläge sedan 10.15 för att gemensamt hantera den uppkomna situationen. Stabsläget kvarstår över natten. 

Chefläkare Eva Östblom kommenterar stabsläget på Södersjukhuset.

Varför är Södersjukhuset i stabsläge?
- Läget på sjukhuset är mycket ansträngt, vi har många sökande och mycket ont om
vårdplatser vilket leder till långa vistelsetider på akutmottagningen. Stabsläget innebär att vi gör en extra kraftsamling och samordnar sjukhusets resurser för att kunna säkra ett gott omhändertagande för våra patienter. Det är många medarbetare som under lång tid arbetat extra för att stötta upp där det behövs och det är inte hållbart över tid så vi behöver arbeta tillsammans på sjukhuset för att försöka hitta lösningar.

Vad beror situationen på?
- Bristen på vårdplatser beror på att vi har svårt att bemanna våra vårdavdelningar, det saknas sjuksköterskor men också läkare och just nu är också många medarbetare sjuka vilket gör att det blir extra skört. Många patienter är äldre och multisjuka och behöver ofta fortsatt vård utanför akutsjukhuset när de är färdigbehandlade här. När det blir långa väntetider till andra vårdformer, som exempelvis geriatriken, så blir patienterna kvar på sjukhuset.

Varför är det så många som söker vård just nu, har det med halkan och influensan att göra?
- Vi vet inte riktigt vad det beror på att vi har ett så stort antal patienter just nu, delvis handlar det om influensa och halkskador men vi har också många patienter som behöver läggas in av helt andra orsaker.

Hur långa är väntetiderna på akuten just nu?
- Det är svårt att svara på då det förändras hela tiden. Vi prioriterar självklart alltid de svårast sjuka vilket gör att de som inte är så allvarligt sjuka och söker sig till akutmottagningen kan få vänta ganska länge. Om man är osäker på var man ska vända sig för sitt besvär går det alltid att ringa 1177 för att få vägledning.


- De åtgärder som görs för att förbättra situationen på kort sikt är att försöka flytta alla patienter som väntar vårdplats på akuten till en vårdavdelning och överbeläggningar görs på alla avdelningar. Chefläkarna har kontinuerlig dialog med landstinget om att få avlastning och hjälp av andra vårdgivare i den mån det går. Vi ställer också in de planerade operationer under morgondagen som går att flytta på utifrån patienternas tillstånd. På lång sikt försöker vi hitta andra lösningar för att få en bättre bemanning, bland annat undersöker vi möjligheterna att ”arbetsväxla” dvs att se över vilka uppgifter som kan skötas av andra yrkesgrupper för att ge vårdpersonalen mer tid för patienterna.

 

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-03-13