Stabsläge tisdag 9 januari pga extrem belastning akuten

2018-01-09

Södersjukhuset är i stabsläge sedan  kl 10.30 9 januari, på grund av den extrema belastningen på akutmottagningen.

De senaste dygnen har det varit ett mycket högt inflöde av patienter och vi har många inneliggande patienter som väntar vårdplats hos andra vårdgivare. Stabsläget signalerar till hela sjukhuset att vi behöver kraftsamla ytterligare för att kunna säkra ett gott omhändertagande av våra patienter.

- Under jul- och nyårsveckorna har vi haft stort antal sjuka patienter som inkommit till akuten och väntan på en vårdplats har blivit längre än vanligt. Effekten blir att många patienter som behöver vidare vård först måste vänta på akutens observationsenhet och i korridorer, säger Eva Östblom, chefläkare. Vi prioriterar givetvis de svårast sjuka vilket innebär att de kan bli mycket lång väntan om man inte har väldigt akuta besvär.

Trots att vi har bemannat upp med personal på akuten och med extra vårdplatser de senaste veckorna har vi nu en situation som är mycket pressad, både för våra patienter och personal. De åtgärder som genomförs för att förbättra situationen är att försöka få alla patienter som väntar vårdplats på akuten till en avdelning, samt att försöka öppna upp ytterligare platser från imorgon.

- Det finns en oerhörd vilja hos medarbetarna att hjälpa till och det är många som jobbar extra för att hjälpa till att lösa den här situationen men det är självklart inte hållbart i längden, säger Eva  Östblom.

- Jag hoppas att alla som är i behov av vård funderar på om det finns någon annan vårdgivare som skulle kunna ge snabbare och bättre vård, man kan alltid ringa 1177 för att få råd och om man inte är så sjuk att man behöver akutsjukhusets resurser så finns det vårdcentraler och närakuter där man kan få snabbare vård, fortsätter Eva Östblom.

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-01-09