Stipendium till hjärtläkaren Robin Hoffman

2018-04-26

Grattis Robin Hoffman, biträdande överläkare på verksamhetsområde Kardiologi, som fått årets Stenestrandsstipendium för sitt arbete med världens största syrgasstudie.


 

Motiveringen löd:

"Årets Stenestrandstipendiat Robin Hofmann tilldelas priset på 100 tkr för sitt fantastiska arbete med den registerbaserade randomiserade kontrollerade DETOX-studien som undersökte nästan 7 000 patienter under 3,5 år. Robin har därmed på kort tid och med hög kvalitet drivit världens största syrgasstudie från början till slut.

Som ett resultat av Robins idoga arbete har hela hjärt-Sverige kunnat bidra till att ändra de internationella riktlinjerna avseende bruket av syrgas vid hjärtinfarkt. Sammantaget har Robin varit en lysande representant för SWEDEHEART och Sverige i världen."

Stipendiet delades ut i samband med Svenska Hjärtförbundets Kardiovaskulära vårmöte 25-27 april, som årligen samlar cirka 1500 läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, BMA och annan vårdpersonal inom hjärt-kärlsjukvården samt representanter från industrin.

Läs mer studien DETO2X 

» Alla nyheter
Senast uppdaterad: 2018-04-27