Södersjukhusets historia

Södersjukhuset var när det invigdes den 3 april 1944 Nordens största byggnad och ett framstående exempel på den moderna sjukvården. Sjukhuset uppfördes på toppen av Rackarberget som är uppkallat efter bödelns dräng, rackaren, vars stuga stod där en gång.
Kungen inviger SÖSBygget av SÖS leddes av ingenjören Hjalmar Cederström. Grundtanken var att placera vårdavdelningarna mot söder för att få in sol, ljus och luft i sjukrummen. Alla rummen hade en strålande utsikt över Årstaviken. Behandlingslokaler och entréer placerades i norr och dessa grundtankar lever kvar än i dag. Söders vita pärla var född.

Bild från SachsskaAtt bygga Södersjukhuset var ett omfattande arbete, rummen utformades i nära samarbete med vårdpersonal. Modeller byggdes i full skala för att kunna prova ut inredning och utrustning. Vid den här tiden i Stockholm fanns flera viktiga sjukhus men på Södermalm fanns endast Sachsska Barn– och ungdomssjukhuset som invigdes redan 1911. 1947 invigdes personalrestaurangen Rackarbacken och personalbostadshus, strax efter tillkom verkstad, panncentral, tvätteri och nya kliniker. Antalet anställda ökade stort under den här tiden.

Varsam renovering av den vita pärlan
Grå pärlanTiden tog ut sin rätt och de vita fasaderna fick under årens lopp en mer brunaktig ton. I slutet på 90-talet renoverades de södra fasaderna mot Årstaviken. År 2000–2001 återskapades huvudentrén med en entrébyggnad av glas framför fasaden. 2008 startade arbetet med upprustningen av sjukhusets norra fasader så att SÖS igen kunde kallas för Söders vita pärla. Under 2013 slutfördes byggnationen av vårt nya patienthotell, hotell Årstaviken.

Solarie på SÖSNu som då är det avgörande att ha lokaler som stödjer vårdarbetet. Trots att grundtanken och konceptet med vårdavdelningar mot Årstaviken fortfarande fungerar så kräver dagens sjukvård och teknik andra lösningar. Idag har SÖS norra Europas största akutmottagning och tar emot cirka 350 patienter per dygn.

Framtidens SÖS
Södersjukhuset står nu inför sin största Framtidens SÖSförändring sedan sjukhuset invigdes 1944. Genom att bygga en ny vård- och behandlingsbyggnad och renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att bedriva en modern sjukvård, med de krav på patientsäkerhet och modern teknik som finns idag.
Upprustningen och ombyggnationen av sjukhuset kommer att pågå mellan 2014-2020.
Senast uppdaterad: 2017-02-01