Nya vårdbyggnader uppförs på Sös

Stockholmsområdet har en växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. I genomsnitt söker 320 personer/dygn till Södersjukhusets akutmottagning, som egentligen är dimensionerad för hälften så många patienter. Nu investerar Stockholms läns landsting 3,2 miljarder kronor i Södersjukhuset, bland annat en helt ny vuxenakut.

Södersjukhuset moderniseras och byggs ut för att klara av stockholmsområdets växande och åldrande befolkning. Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad och en ny byggnad för logistik och drift ska Södersjukhuset göras redo för framtiden. Förberedande arbeten startade 2014 och nybyggnationerna beräknas stå klara 2019.

Nya byggnader i västra läget.
 

Södersjukhuset står inför sin största förändring någonsin. De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Ny arbetssätt införs och moderna lokaler byggs. Södersjukhuset blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med miljö som värnar båda patienter och medarbetare.

En betydande del av den satsningen handlar om att rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och ännu bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas och övriga sjukhus och närakuter får ökade möjlighet att erbjuda akut vård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Nybyggnation och modernisering går hand i hand

För att klara ett förändrat vårduppdrag behöver Södersjukhusets lokaler byggas om och byggas ut. God vård och hög patientsäkerhet kräver bra arbetsmiljö på hela sjukhuset. Lokaler och utrustning ska skapa bästa förutsättningar för medarbetare, patienter, forskare/lärare och studenter att vistas på sjukhuset.

Både uppförande av nya byggnader och modernisering av sjukhuset genomförs under de kommande åren. Alla byggnationer sätter patientsäkerheten och patienternas behov i fokus och samtidigt skapas en funktionell arbetsmiljö. Byggnationerna genomförs samtidigt som sjukhuset är i full drift.

Tre nya byggnader växer fram i den västra delen av sjukhusområdet. En kommer bland annat att innehålla ny akutmottagning, operationssalar och en sterilcentral. I en annan byggnad inryms vårdavdelningar med enpatientsrum där vårdpersonalen lättare kan arbeta i team runt patienten. Och i den tredje kommer godsmottagning och utrymmen för drift av sjukhuset att finnas.

Här hittar du webbkameran över Södersjukhuset


Locums webbplats kan du följa utvecklingen av Södersjukhuset och ta del av boendedialog och störningsinformation som relaterar till byggnationsarbetet.

Planeringen för de nya byggnaderna och ombyggnation av vårdavdelningar genomförs i samarbete mellan Stockholms läns landsting, Locum och Södersjukhuset AB.  

Senast uppdaterad: 2017-09-04