Framtidens SÖS på in- och utsidan

De nya sjukhusbyggnaderna som planeras på Södersjukhuset kommer att utformas utifrån höga krav på tillgänglighet, patientsäkerhet och hygienkrav. Här får du ett smakprov på hur interiörer och exteriörer kan se ut när vi sätter patienten i centrum. 

En vackrare och bättre arbetsmiljö. Flexibla lokalytor som kan anpassas till vårdens  och patienternas behov. Enkelrum med egen toalett/dusch och övernattningsmöjlighet för närstående.

Byggnaderna som kommer att uppföras i det västra sjukhusområdet kommer bli några av länets modernaste sjukhusbyggnader. Lokalerna kommer att vara rymliga och ljusa som främjar tillfrisknandet.  Nu skapas en arbetsmiljö där våra medarbetare kan utvecklas och har möjlighet att arbeta med nya arbetssätt  - med patienten i centrum. Vi bygger helt enkelt ett sjukhus som kan möta framtidens förändringar.

Skisserna är framtagna av LINK arkitektur, som har uppdraget att gestalta de nya byggnaderna baserat på sjukvårdens krav och behov.Bra ytor runt sängen förbättrar personalen arbetsmiljö. Låga fönster ger även liggande patient möjlighet att se ut. Eget badrum minskar smittoriskerna. Förslag på ett av de nya patientrummen med vy över Årstaviken.

Nya behandlingsbyggnaden, vy från väster.

Den nya behandlingsbyggnaden rymmer sju våningsplan med olika takhöjd och verksamhetsinnehåll – en variation som avspeglas i fasaden. Det snedskurna hörnet ökar sikten mellan husen och gör att bygganden trots sin stora volym ger lätt intryck.
Vy sedd från väster. 

Ljusgård på nya akuten
I behandlingsbyggnaden kommer både akutmottagning och operationssalar att rymmas. I husets mitt finns en ljusgård för dagsljusinläpp till vuxenakuten.


Behandlingsbyggnaden får en öppen och luftig trapphall med konstnärlig utsmyckning runt hissarna.

Nytt kvarter för drift och underhåll

I det nya försörjningskvarteret vid Södersjukhuset hanteras sopor, tvätt, gods och medicinska gaser – allt livsviktigt för att sjukhuset ska kunna fungera

 

 

Senast uppdaterad: 2015-09-16