Sjukhuskyrkan

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan sådana frågor komma upp till ytan på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare. Sjukhuskyrkan vill vara med och skapa mötesplatser för viktiga samtal. Vi har absolut tystnadsplikt och för inga journaler. Vi är till för patienter, närstående och personal.
  

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan besöker gärna dig som vill dela dina frågor, din sorg eller din oro. Vi kan även hjälpa till med enskild andakt, förbön och nattvard. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och vi förmedlar kontakt med företrädare för andra kyrkor och religioner.

Öppettider och aktiviteter

Sjukhuskyrkan är som regel bemannad måndag-fredag kl 09.00-16.00. Meditationsrummet är öppet för besök dagligen kl 08.00-20.00. Här finns bokbord med kort och småböcker samt ljus till ljusbäraren. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att tända ljus när sjukhuskyrkan är obemannad.

"Tillfälligt avbrott"
Vägledd avslappning. Tisdagar kl 12.30-12.45

Gudstjänst "Starkare än ord" 
Gudstjänst med ljuständning och musik. Torsdagar kl 12.30.

Beredskap

Sjukhuskyrkan har beredskap dygnet runt under helger och nås via kontakt med personal på avdelningen.

Senast uppdaterad: 2017-02-09