Lex Maria - Sodersjukhuset

Lex Maria

Den svenska Hälso- och Sjukvården är enligt lagen Lex Maria (SOFS 2005:28) skyldig att anmäla inträffade allvarliga skador och tillbud till Socialstyrelsen.
 

Syftet med Lex Maria-anmälan är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada eller uppkommen risk för sådan för att därigenom förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller dess anhöriga/närstående) genom utredningen så långt det är möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat.

Uppföljning av analysresultatet, i syfte att lära av Lex Maria utredningen, samt de interna händelseanalyserna är en mycket viktig och prioriterad del av Södersjukhusets patientsäkerhetsarbete.

Södersjukhusets anmälningar enligt Lex Maria publiceras från och med 1 januari, 2007 se menyn till vänster.

Senast uppdaterad: 2011-07-06