Barnkonventionen på Sachsska - Sodersjukhuset

Barnkonventionen på Sachsska

På  Södersjukhuset och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar utifrån FN:s konvention om barns rättigheter i alla avseenden. Vi är måna om att alla våra patienter ska känna till sina rättigheter och att alla våra medarbetare får utbildning i barns och ungas rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter
Liksom nästan alla världens länder har Sverige ratificerat Barnkonventionen som består av 54 artiklar. Barnens bästa och barnens synpunkter väger tungt i Barnkonventionens krav. Alla artiklarna är viktiga men de som brukar lyftas fram mest är artikel 2 som handlar om lika villkor för alla, artikel 3 om barns bästa, artikel 6 som berör stöd i utveckling och artikel 12 som handlar om att rätten att uttrycka åsikter. Läs mer om Barnkonventionen.

Stockholms läns landsting har en gemensam handlingsplan för Barnkonventionen.

Barnrättsombud
Som ett led i arbetet med att uppfylla barnkonventionen utbildar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset barnrättsombud som värnar om barn och ungas perspektiv och delaktighet ute på mottagningar och avdelningar.

Barnrättsombuden har ansvar för att barn och ungas rättigheter efterföljs. De stödjer och inspirerar kollegor i barnrättsfrågor och förmedlar lagstiftning och aktuella föreskrifter. Barnrättsombuden har kompetens att genomföra barnkonsekvensanalyser som ska göras vid större beslut och åtgärder som påverkar barn och unga på sjukhuset. Barnrättsombuden samverkar i nätverk.

En projektgrupp vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar med att utveckla arbetet med Barnkonventionen på hela Södersjukhuset.

Kontakta Erica Löfstedt; erica.lofstedt@sodersjukhuset.se om du vill få mer information kring utbildningen.

 

Senast uppdaterad: 2016-03-08