FoUU

På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset bedrívs forskning och utbildning i samarbete med Karolinska Institutet. Hos oss får många blivande läkare, sjuksköterskor och andra vårdstuderande sin teoretiska och praktiska utbildning inom barn- och ungdomssjukvård.

Forskning
Våra forskare är organiserade i fem forskarnätverk:

I förteckningen till vänster presenteras respektives nätverk och deras forskning.

Utbildning
Karolinska Institutets utbildning i barnmedicin och barnpsykiatri för läkarstuderande är delvis förlagd till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Kursen infaller på läkarlinjens tionde termin och omfattar tio veckor. Varje år utbildar vi cirka 85 läkarstuderanden. 

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida

Senast uppdaterad: 2017-11-02