Modersmjölkcentralen

Har du överskott av bröstmjölk? I så fall kan du hjälpa andra barn!

Mjölken behövs till för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn. Ibland har vi brist på bröstmjölk, så ditt bidrag är av stor betydelse. Ditt bröstmjölksöverskott behöver inte vara stort - även små mängder kommer till stor nytta. En viss ekonomisk ersättning utgår. Du kan även låna bröstpump kostnadsfritt.

Modersmjölken lämnas på Modersmjölkcentralen på Södersjukhuset, av mödrar från hela länet, eller hämtas med bil i hemmet. Modersmjölken levereras sedan till för tidigt födda och nyfödda barn vid neonatalvårdsavdelningar på sjukhusen i Stockholms län.

Vem kan lämna bröstmjölk?
Om du vill lämna bröstmjölk måste du fylla i en hälsodeklaration, som skall godkännas av medicinsk ansvarig läkare på Modersmjölkcentralen. Du får dessutom ta ett (gratis) blodprov avseende Hepatit B och C samt HIV. Mer information finns i broschyren Välkommen som bröstmjölksgivare.

Modersmjölkcentralen tillhör verksamhetsområde Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

>>Tillbaka till Sachsskas huvudsida

Senast uppdaterad: 2014-02-27