Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligastes frågorna om att ge bröstmjölk.

Fråga: Jag har pumpat och samlat in mjölk efter de anvisningar och hygienföreskrifter som jag fick från modersmjölkscentralen (MMC). Jag blev efter någon tid kontaktad av MMC som sa att min  mjölk innehöll för mycket bakterier.  Det kändes som att allt mitt slit, tid och kärlek blev som bortblåst. Det var inte det här jag ville när jag anmälde mig. Jag som varit så noggrann! Vad beror detta på?

Svar: Varje mjölksats som lämnas in testas för förekomst av bakterier innan den pastöriseras. Om testet visar att det finns bakterier över en förbestämd mängd kan den donerade mjölken inte användas. Vi vet inte exakt varför vissa kvinnors mjölk kontamineras med bakterier. Orsaken kan finnas i flera led från urpumpning  till inlämning. Bakterierna kommer inte från bröstkörtelns insida om du inte har infektionssymptom. Att en sats av mjölken innehåller för mycket bakterier betyder inte att andra satser innehåller för mycket bakterier; det kan vara en engångsföreteelse.

Fråga: Kan min mjölk som visat sig innehålla bakterier och därför inte blev godkänd vara  skadlig för mitt eget barn?

Svar: De bakterier som man finner på bakterieodlingen är inte farliga för det egna barnet men kan vara olämpliga i mjölk som ges till de förtidigt födda barnen på neonatalavdelningen som är känsligare pga. omoget  immunförsvar.


Fråga: Som jag har förstått pastöriseras den donerade mjölken innan användning för nyfödda barn. Försvinner inte bakterier i den processen?

Svar: Modersmjölks pastörisering innebär snabb uppvärmning till 62,5°C i 30 minuter och avkylning i ca 45 minuter till 5- 7°C i en särskild apparat . Denna process avdödar alla virus (med viss osäkerhet för hepatit B) liksom bakterier. Men man kan inte vara säker på att alla bakterier försvinner om de från start förekommer i för stor mängd.


Fråga: Jag har tänkt anmäla mig som bröstmjölksgivare, då jag nyligen fött barn. Jag är frisk och äter inga mediciner. Min fråga är om jag kan bli accepterad som givare, trots att jag äter vegetarisk kost? Testar man mjölkens näringskvalitet innan användning?

Svar: I våra rekommendationer anger vi att givaren bör äta allsidig kost.  En enkel grundregel för att tillgodogöra sig alla näringsämnen är att äta många olika sorters livsmedel varje dag. Ät gärna:

  • frukt och grönsaker
  • fisk
  • mejeriprodukter, som  till exempel mjölk, filmjölk, yoghurt och ost
  • kött, kyckling, ägg, bönor, linser eller ärtor
  • potatis, bröd, ris, pasta, bulgur eller liknande varje dag, i första hand fullkornsalternativ.

På Modersmjölkscentralen testas all mjölk beträffande innehåll av fett, kolhydrater och äggviteämnen och man tar fram ett kalorital. Däremot analyseras inte mjölkens innehåll av mineralämnen och vitaminer.


Fråga: Som mjölkgivare har jag läst i informationsbroschyren att jag inte skall dricka mer än tre koppar kaffe eller annan koffeinhaltig dryck per dag. Jag vill veta varför ni rhar denna gräns?

Svar: I de rekommendationer som Livsmedelsverket ger anges ingen begränsning för intag av kaffe eller te vid amning, då så liten del av koffein går över till bröstmjölken. Men den donerade bröstmjölken är avsedd för extremt för tidigt födda barn, som är mycket känsligare i sin utveckling, varför denna försiktighetgräns har införts.

 
 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-23