Historik

Från amma till mamma

Synen på modersmjölk och amning har varierat under 1900-talet. När Sachsska barnsjukhuset instiftades 1911 hade man sex ammor anställda på heltid. År 1941 invigdes den första modersmjölkcentralen, MMC, i lokaler som Mjölkcentralen, senare Arla, upplät gratis i Stockholm. Dit lämnade mammor steriliserade flaskor med modersmjölk som testades och pastöriserades. MMC kom att stå som modell för liknande centraler över hela landet.

Tidningsurklipp från 1988

MMC var till en början en egen ekonnomisk förening. På 1940-talet fick de donerande mammorna fyra kronor per liter modersmjölk. Då låg den genomsnittliga dagslönen för kvinnliga arbetare inom industri och handel runt sju kronor. Modersmjölken kunde även lämnas till närmaste mjölkbutik och fraktas med vanliga mjölktransporter till MMC. Mjölken skickades i första hand till barnsjukhus och liknande institutioner i Stockholm. Men en liten del kunde receptförskrivas till barn som vistades hemma. År 1946 fick vår kung som nyfödd modersmjölk från MMC , som hans mor prinsessan Sibylla hade invigt 1941.

År 1975 hade Modersmjölkscentralen problem med lönsamheten och ville att Stockholms läns landstingskulle åta sig ansvaret för förluster i verksamheten. År 1985 tog landstinget över och gav Södersjukhuset ansvaret för distributionen till länets sjukhus. SÖS anlitade i sin tur Apoteket som underleverantör och MMC flyttade till farmaceutiska centralen på Södersjukhuset. När apoteksmonopolet upphörde 2009 så började SÖS sjukhusledning att diskutera andra lösningar. Under 2012 blev MMC till slut en del av neonatalvårdssektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.


[källor] Arkiv och Biobankscentrum, Centrum för näringslivshistoria, SCB.

Senast uppdaterad: 2013-10-16