Statistik

Modersmjölkscentralens (MMC) verksamhet, 2013

1. MMC har under 2013 tagit emot 255 givaranmälningar och 155 kvinnor slutligen donerade bröstmjölk. Den totala inlämnade mjölkvolymen blev 1027 liter. Som jämförelse uppgick den totala donerade bröstmjölksvolymen i Sverige under 2012 till 6430 liter.

2. Efter bakterietest kasserades 282 liter mjölk och 745 liter godkändes för leverans vilka distribuerades till Stockholms fyra neonatala enheter, Karolinska Solna (105 L), Karolinska Huddinge (182 L), Karolinska Danderyd (195 L) och Sachsska (252 L). Därutöver såldes 11 L modersmjölk utomläns, Gävle (6 L), Uppsala (5 L).

3. För att minska andelen kasserade mjölkvolymen arbetade vi fram nya hygienrutiner tillsammans med givarna vilket resulterade i att kassationsandelen minskade signifikant under året från i medel 35 % (jan-april) till mindre än 10 %:

Pdf-fil: Förhållandet kasserad till donerad mjölkvolym efter icke godkänd bakterietest, 2013. Antal givare för varje månad inom parentes.

4. Mjölkens näringsinnehåll har kontrollerats med 192 egna näringsanalyser efter inskaffande av bröstmjölksanalysator (detta att jämföras med 38 analyser år 2012, enligt tidigare rutin när Apoteket AB hade ansvar för verksamheten). Resultaten visade följande medelvärden ±SD, för Protein: 1,3 ±0,3 g/100 g; Laktos: 3,3 ±0,7g/100g; Fett: 6,6 ±0,7; Energi: 63±7,3 kcal/100 g:

Pdf-fil:Översikt av näringsinnehåll. (Analyser 2007-2012 utförda extern i STEIN lab. och 2013 med egen utrustning. Protein, fett och laktos anges i g/100 g och Energi i kcal/100g, Samtliga värden i medeltal).

Senast uppdaterad: 2014-03-20