Akutmottagningen för vuxna

Akutmottagningen är till för vuxna med allvarliga akuta sjukdoms- eller olycksfall.

Ring 112 vid nödsituation, när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller jourläkarmottagning. du kan också kontakta 1177 Vårdguiden på www.1177.se eller via telefon: 1177 för rådgivning om vart du ska vända dig.


Väntetid på akutmottagningen

Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är. Det går därför inte att säga på förhand hur länge just du kommer att få vänta. Ibland kommer det in mycket svårt sjuka patienter som måste tas om hand omedelbart och då kan din väntetid förlängas.

Senast uppdaterad: 2017-03-17