Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nacka

Välkommen till Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nacka!

Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nacka är en medicinsk specialistmottagning för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år.

Vår mottagning ligger på Nacka Närsjukhus och våra patienter kommer framför allt från Nacka och Värmdö kommuner. Här utreder och behandlar vi primärt barn och ungdomar med långvariga sjukdomar.

Vi tar emot barn och ungdomar med remisser från t ex vårdcentral, BVC, skolläkare eller barnsjukhus. Du kan även  kontakta oss direkt genom att logga in på  1177 Vårdguidens e-tjänster.

Sjuka barn under 12 månaders ålder med akuta besvär tas emot i begränsad omfattning och alltid efter telefonkontakt. Barn över 12 månaders ålder med akuta sjukdomar ska i första hand vända sig till sin vårdcentral när de blir sjuka.

Vi som arbetar här är specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin, barnsjuksköterskor och medicinska sekreterare.

På mottagningen finns även ett utredningsteam för utredning av neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD, autism, dyslexi etc.  Här arbetar läkare, psykologer, logoped och specialpedagoger.

Mottagningen i Nacka tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset.

Senast uppdaterad: 2015-12-30