Hivis

Jakten på ett vaccin mot hiv

Deltagare i forskningsprojektet om hiv-vaccin i Tanzania.

Hivis är ett projekt som syftar till att få fram ett vaccin mot hiv. Projektet är ett samarbete mellan Venhälsan på Södersjukhuset, Smitt­skyddsinstitutet, Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania och National Institutes of Health (NIH) i USA.

I utvecklingsländer är tillgången till läkemedel för behandling av hiv-infektion starkt begränsad av både ekonomiska och organisatoriska skäl. Arbete med att få fram olika typer av hiv-vaccin pågår över hela världen.

Den första generationen av hiv-vaccin kommer sannolikt inte att skydda mot att bli hiv-infekterad. Förhoppningen är istället att i första hand minska risken för att hiv utvecklas till en allvarlig och dödlig sjukdom, om den som blivit vaccinerad skulle bli smittad.

Hivis är ett samarbetsprojekt mellan i första hand Venhälsan vid Södersjukhuset, Smittskyddsinstitutet, Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania och National Institutes of Health (NIH) i USA. Den första studien med aktuellt vaccin påbörjades år 2003. Hittills har ca 40 svenskar och 60 tanzanier vaccinerats utan att några allvarliga biverkningar uppstått.

De preliminära resultaten har varit mycket lovande men mycket arbete återstår innan vi har ett färdigt vaccin. Vaccinets sammansättning ska förbättras, och man ska även utveckla sättet man ger vaccinet på.

Fler tester krävs

 Ytterligare studier planeras  både i Tanzania och Moçambique. Av etiska skäl är det en regel att vaccinprodukter alltid först testas i samma land som de produceras, så att inga misstankar ska uppstå om att utsatta människor i fattiga delar av världen används som försökspersoner.

Senast uppdaterad: 2014-04-03