Gå till innehåll
X

Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)

Vi utreder utvecklingsavvikelser hos barn under 4 år. I NU-teamet görs även psykologiska utvecklingsbedömningar för barn under 6 år.

Telefonnummer:
08-616 41 11
Kontakta 1177 Vårdguiden dygnet runt för rådgivning om vart du ska vända dig.
 • Hitta hit

  karta Kartmarkör
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 5
  Gå via huvudentrén till hiss B.
 • Om mottagningen

  För att komma till NU-teamet behövs läkarremiss från barnavårdscentral, barnläkarmottagning eller Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Remissen skrivs i samråd med föräldrarna. 

  Vid en utredning görs en bred kartläggning av barnets styrkor och svårigheter inom olika utvecklingsområden. De områden som vi bedömer är bland annat samspelsförmåga, uppmärksamhet/koncentration, inlärningsförmåga, färdigheter i vardagen, språkutveckling och motorik. Utredningen kan resultera i diagnoser som autism, utvecklingsstörning, ADHD, språkstörning eller motorikstörning som Developmental Coordination Disorder (DCD).

  NU-teamet består av barnneurolog, psykolog, specialpedagog, logoped, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och sekreterare. Studenter kan delta under besöken eftersom utbildning och forskning är en del av vår verksamhet. Vi är anslutna till kvalitetsregistret NEUROPSYK.

  Varje utredning utformas individuellt utifrån barnets behov.

   

 • Inför besök

 • Efter besök

  Om ni har några frågor efter besöket går det bra att ringa oss.

Till toppen Pil