Gå till innehåll
X

Utredningsteamet, barn och ungdomar

Vårt uppdrag är att utreda neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar 4 -17 år.
Vi finns i samma lokaler som Sachsska barn- och ungdomsmottagningen i Nacka, Nacka Närsjukhus.

Telefonnummer
08-718 65 93

Kontakta 1177 Vårdguiden dygnet runt för rådgivning om vart du ska vända dig.
 • Hitta hit

  karta Kartmarkör
  Entré: Huvudentré
  Hiss:
  Våning: 0
 • Om mottagningen

  Vi utreder och diagnostiserar koncentrationssvårigheter/brister i uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Vi tittar även på språk och kommunikation, socialt samspel, motorik eller allmän försening i utvecklingen.

  De flesta kommer till oss efter att skolläkaren eller läkare vid barnavårdscentralen skickat en remiss hit.

  På mottagningen arbetar läkare, specialpedagoger, logopeder och psykologer.

  Vid första besöket på mottagningen får ni träffa en läkare och utredande psykolog. Vid nästa besök träffar ni en psykolog. Vid behov träffar ni även logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vår specialpedagog inhämtar information på olika sätt från förskolan/skolan.

  Efter alla besök träffas vi som är delaktiga i utredningen i en teamkonferens och kommer fram till en samlad bedömning. Ibland kallar vi till ytterligare besök för fortsatt utredning efter första teamkonferensen.

  När bedömningen är klar kallar vi till

  • Möte med föräldrar - där vi ger er en muntlig sammanfattning av utredningen. 
  • Möte med föräldrar och skola - där vi ger en muntlig sammanfattning av utredningen och lämnar ett skriftligt utlåtande. 
  • Samtal med barnet/ungdomen - där barnet/ungdomen får möjlighet att träffa utredande psykolog själv eller tillsammans med förälder för att få en genomgång av vad utredningen har visat.

  Efter utredningen avslutas kontakten med utredningsteamet. 

 • Inför besök

  Ni som är föräldrar kan gärna förbereda er genom att tänka/prata igenom barnet styrkor och svårigheter och hur det har sett ut under utvecklingen. Förbered gärna ert barn genom att tillsammans läsa igenom Informationsbrev till ditt barn.

 • Efter besök

  Om utredningen leder till en diagnos och det finns behov av behandling med läkemedel fortsätter kontakten med läkare på Nacka barn- och ungdomsmottagning. 

  Vi ger även rekommendationer för pedagogiska åtgärder till förskolan eller skolan. Ansvaret för de pedagogiska åtgärderna vilar sedan på förskolan/skolan.

Till toppen Pil