Hoppa till huvudinnehållet

Bröstcentrum Kirurgi

Vi utreder bröstsymtom och ansvarar för den kirurgiska behandlingen av bröstcancer samt även vissa godartade bröstförändringar. Hit kommer du med remiss från till exempel vårdcentralen.

Har du symtom från bröstet går det också bra att ringa oss utan remiss för tidsbokning och/eller rådgivning. Detta gäller även om du är gravid eller ammar. Du kommer då att få prata med en bröstsjuksköterska.

Telefonnummer:
08-123 63 312
Telefontider:
måndag - torsdag: 08:00 - 16:00
fredag: 08:00 - 13:00
Kontakta oss via 1177
 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: I
  Våning: -1
  Vi har mottagning både på Fatburs Brunnsgata 7 och på Södersjukhuset, på Bröstkirurgisk mottagning (Hiss I plan -1). Läs noga på din kallelse var ditt besök äger rum!
 • Vi utför utredningar, behandlingar och bedömningar inför en eventuell operation. Om du har opererats hos någon av våra kirurger får du komma hit på återbesök. Vi utför även mindre ingrepp som kan göras med lokalbedövning.

  En vanlig besöksorsak är en nytillkommen knöl i bröstet som ofta är en godartad förändring. Knölen kan t.ex. bestå av en godartad bindvävsknuta eller en vätskefylld blåsa, så kallad cysta. Ibland kan dock bröstcancer ge symtom i form av en knöl i bröstet och därför bör den utredas. Vid knöl i bröstet rekommenderas trippelutredning. Det innebär att bröstet undersöks av läkare, mammografi (röntgen på bröstkörteln) utförs och cellprov tas från förändringen. För att få bröstet undersökt med trippeldiagnostik behövs remiss. Remiss kan skrivas från vårdcentral, bröstkirurg eller annan läkare.

  Den största delen av vår verksamhet på mottagningen är planerad, men vi erbjuder även akuta tider. Vi har en daglig telefonrådgivning.

  Vi på Bröstcentrum kirurgi arbetar i team bestående av bröstkirurger, plastikkirurger, kontaktsjuksköterskor, undersköterska och sekreterare.

  Våra bröstkirurger har kompetens inom onkoplastisk bröstkirurgi, där man både tar bort tumören och rekonstruerar bröstet. Rekonstruktionen kan göras antigen direkt eller i ett senare skede, så kallad sekundär rekonstruktion. Våra kontaktsjuksköterskor samordnar vården, erbjuder stöd och är tillgängliga för att svara på frågor. Kontaksjuksköterskorna har fördjupad kunskap och utbildning inom psykosocial onkologi med fokus på akut krishantering och lättare stödsamtal. Undersköterskan deltar i omvårdnadsarbete och mottagningsarbete. Våra sekreterare skriver ut journalanteckningar, tar emot i receptionen, beställer och lämnar ut journalkopior.

  Här kan du läsa mer om symptom som vi utreder:

  Hudförändringar på bröstet

  Nytillkommen indragning av bröstvårtan, ”apelsinskalshud”, annan hudindragning på bröstet eller eksem på bröstvårtan/vårtgården kan ibland vara symptom på bröstcancer och ska utredas.

  Smärta från bröstet

  Smärta från brösten är vanligt förekommande och är inget typiskt symptom för bröstcancer, men kvarstående smärta brukar utredas.

  Sekretion/vätska från bröstvårta

  Blodig eller klar sekretion från bröstvårtan är ett symptom som ska utredas.

  Rodnad, svullnad och smärta i bröstet med eller utan feber

  Vid en infektion i bröstet kan det ibland bildas en varböld, som kan behöva tömmas med punktion eller med ett litet kirurgiskt ingrepp. I många fall behövs antibiotikabehandling. När bröstinfektionen läkt ut ska en uppföljande mammografiundersökning och klinisk undersökning utföras för att utesluta en bakomliggande orsak till infektionen. Misstänker du att du har fått en infektion i ditt bröst bör du vända dig till din läkare på vårdcentralen för en första bedömning. Du kan även ringa direkt till Bröstcentrum SöS, 08-123 63312 menyval 1 för att komma i kontakt med en bröstsjuksköterska för råd och tidsbokning.

  Utredning av bröstcancer

  Utredning för en misstänkt bröstcancer utförs av olika bröstmottagningar i Stockholm och består av klinisk undersökning, mammografi (bröströntgen), ofta ultraljud samt cellprov. Andra kompletterande undersökningar kan vara magnetkameraundersökning och kontraströntgen av mjölkgångarna. Samtliga undersökningar sammanställs och patienten får sedan information om resultaten vid återbesök hos bröstkirurg, och vid eventuell operation gås de olika operationsmetoderna igenom. Undersökningarna har hög träffsäkerhet men kan inte alltid utesluta eller påvisa cancer. Vid minsta tveksamhet om förändringen är godartad eller inte erbjuds patienten diagnostisk kirurgi.

  Södersjukhuset är ett undervisningssjukhus, vilket innebär att du som patient kan komma att möta studenter inom alla yrkeskategorier. Kirurgkliniken har ett stort antal studenter inom olika yrkeskategorier som gör sin praktiska grund- och specialistutbildning under större delen av året.

 • Om du har behov av t.ex. sjukresa eller tolk är det viktigt att du kontaktar oss i god tid innan ditt besök.

  Medtag legitimation.

  Du får gärna ha med dig en anhörig som medföljare, dock kan detta ändras beroende på covidsituationen.

  För dig som ammar kan det vara bra om du har ammat på det aktuella bröstet strax innan besöket.

  Om utredning av dina symtom behövs, skrivs en remiss för mammografi/punktion och du kallas vid ett senare tillfälle.

  Delaktighet - Du har en unik kunskap om dig själv och dina behov, förväntningar och resurser. Forskning visar att resultat av vård och behandling blir bättre om du är delaktig. Du har rätt till information om ditt hälsotillstånd, prover och undersökningar, behandlingar och deras effekter/konsekvenser, dina läkemedel och deras effekter/biverkningar, eventuella risker för komplikationer.

  Det är viktigt för oss att du som patient är delaktig i din vård och behandling och du har rätt att vara så trygg som möjligt utifrån dina egna förutsättningar.

 • Att genomgå en medicinsk utredning och behandling kan vara psykiskt påfrestande. Om du har frågor gällande din vård eller behöver stöd är du välkommen att kontakta oss via 1177 eller via vår telefonrådgivning. Vi vill att du ska känna dig trygg med din vård.

  Din journal

  Efter ditt besök kan du läsa din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster. Vid hög belastning kan det dröja lite innan journalen uppdateras.
  Vill du ha din journal på papper kan du beställa ut den via 1177 under Journalservice, Södersjukhuset. Du kan även göra en beställning via brev eller telefon. Information om detta hittar du på 1177 eller under Din journal här på sodersjukhuset.se.