Hoppa till huvudinnehållet

Bakgrund

God behandling har gett en kraftig minskning av hiv-relaterade komplikationer och en normalisering av förväntad livslängd. Med stigande ålder ökar dock bördan av åldersrelaterad samsjuklighet (hjärt och kärlsjukdom, diabetes, njursvikt, benskörhet och åldersrelaterade cancerformer).

Vårt uppdrag som infektionsklinik är att behandla hiv-bärarskap, samt att utbilda och stärka individen i sin diagnos.  Vi bevakar även våra patienter avseende upplevd sexuell och psykiatrisk hälsa samt risk för åldersrelaterad samsjuklighet. Som specialistmottagning har vi sedan 2020 ett tydligare uppdrag som kraftigt begränsar vår möjlighet att hålla i icke-hiv relaterad behandling och receptförskrivning. Vi fortsätter att monitorera och utreda annan samsjuklighet men arbetar nu aktivt med att remittera vidare till vårdgivare med rätt kompetens utifrån medicinskt behov. Målsättningen är att våra patienter skall få bäst behandling för icke hiv-relaterade diagnoser.

Avseende medicinering med sömnmedel, lugnande och stämningsreglerande behandling, som tidigare förskrivits av läkare på Venhälsan erbjuder vi möjlighet till psykiatrisk bedömning på Venhälsan för att vid behov möjliggöra korrekt remittering därefter.

Remisserna skall innefatta information om; hiv-status samt kontaktuppgift till ansvarig hiv-läkare; övrig sjukdomshistorik och vilka diagnoser vi önskar att de axlar behandlingsansvar för. Viktig information är även vilka behandlingsmål som skall eftersträvas avseende exempelvis blodfetter och blodtryck utifrån hiv-diagnos.