Hoppa till huvudinnehållet

Dina rättigheter på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Vet du att du har rättigheter hos oss på sjukhuset? Här jobbar vi efter FN:s konvention om barns rättigheter, även kallad Barnkonventionen. Vi tycker det är viktigt att du och din familj ska känna till dem för att det ska bli så bra som möjligt för just dig.

Barnkonventionen har 54 artiklar och det är 4 som är extra viktiga. Det är artikel 2, 3, 6 och 12. Men vad betyder de här på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset?

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Här på sjukhuset betyder det att du har samma rätt som alla andra att få hjälp när du är sjuk.

Artikel 3. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
Du är huvudpersonen när du får hjälp hos oss. Det vi gör ska vara för ditt bästa och för att du ska må så bra som möjligt.

Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
När du är på sjukhuset har du rätt att utvecklas, leka och lära som andra barn i din ålder.

Artikel 12: Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad.
Du har alltid rätt att förstå vad personalen säger och vad som ska hända på sjukhuset. Vi vill höra vad du tycker och tänker för du är den vi ska hjälpa.

Läs mer om Barnkonventionen.

Barnrättsombud
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset har många barnrättsombud som värnar om barn och ungas perspektiv och delaktighet ute på mottagningar och avdelningar. Barnrättsombuden har ansvar för att barn och ungas rättigheter följs.

Vid frågor eller synpunkter gällande barnrätt, vänligen maila Malin Terning: malin.terning@regionstockholm.se , barnrättssamordnare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.