Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Besöka sjukhuset / Praktisk information A till Ö / Forskningsprojekt vid Södersjukhuset
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

Pågående forskningsprojekt vid Södersjukhuset

Landstingsfinansierade forskningsprojekt vid Sös (ALF Medicin)

Många av Södersjukhusets forskare har fått ALF-medel för sina projekt. Här är de projekt som nu har medel inom ALF medicin.

 

Landstingsfinansierade forskningsprojekt vid Sös (ALF Pedagogik)

Många av Södersjukhusets forskare har fått ALF-medel för sina projekt. Här är de projekt som nu har medel inom ALF pedagogik.

 

Pågående forskningsprojekt vid Sös forskningscenter

 • Aladdin
  Ämnesområde: Allergi.
  Kontakt: Johan Alm

 • Emil
  Ämnesområde: luftföroreningars påverkan och luftvägssjukdomar.
  Kontakt: Olena Gruzieva och Göran Pershagen

 • ARC003 PALISADE, ARC004 PALISADE respektive ARC010 PALISADE
  Ämnesområde: Allergi / Läkemedelsprövning.
  Kontakt: Caroline Nilsson och Susanne Glaumann

 • BAMSE
  Ämnesområde: Allergi och miljö
  Kontakt: Erik Melén och Inger Kull

 • ASIT
  Ämnesområde: Allergivaccination hos barn och ungdomar med luftvägsallergier
  Kontakt: Gunnar Lilja och Maria Ingemansson

 • KUG
  Ämnesområde: Allergi
  Kontakt: Johan Alm 

 • FASTX
  Ämnesområde: Allergi
  Kontakt: Caroline Nilsson

 • BIAS
  Ämnesområde: Allergi och astma
  Kontakt: Caroline Nilsson & Ulrika Hellberg
 • MedImmune
  Ämnesområde: RS-studie
  Kontakt: Eva Bergren Broström

 • Basofilers roll vid inflammation och allergiska sjukdomar
  Ämnesområde: Allergi och astma
  Kontakt: Anna Nopp

 • Allergiska sjukdomar och oönskade immunreaktioner
  Ämnesområde: Allergi och hudsjukdomar
  Kontakt: Annika Scheynius

 • CAPE
  Ämnesområde: Gastro
  Kontakt: Petter Malmberg

 • Shire
  Ämnesområde: Gastro
  Kontakt: Petter Malmberg

 • EDCR
  Ämnesområde: Läkemedelsutvekling och diabetesvaccin
  Kontakt: Diamyd Medical och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

 • Dingnod-2
  Ämnesområde: Diabetes
  Kontakt: Björn Rathsman

 • Edition Junior
  Ämnesområde: Diabetes
  Kontakt: Björn Rathsman

 • Stroke och diabetes
  Ämnesområde: Stroke och diabetes
  Kontakt: Cesare Patrone

 • Stroke och  neurodegeneration
  Ämnesområde: Stroke
  Kontakt: Cesare Patrone

 • Östrogenreceptorer i tumören
  Ämnesområde: Bröstcancer
  Kontakt: Johan Hartman

 • Identifikation av potentiella biomarkörer i prostatacancer
  Ämnesområde: Prostatacancer
  Kontakt: Firas Tarish

 • TRO - tumörmarkörer vid ovarialcancer
  Ämnesområde: Ovarialcancer
  Kontakt: Elisabeth Epstein

Forskningsprojekt som finansieras med kliniska tjänster

Sös-medarbetare som har kliniska forskartjänster

Sös-medarbetare som har högre klinisk forskartjänst

Sös-medarbetare som har forskar-ST-tjänster

Sös-medarbetare som har kliniska post-doc-tjänster