Hoppa till huvudinnehållet

Fysioterapeuter på Sös

Utifrån behovsbedömning kan du som inneliggande patient få hjälp av en fysioterapeut med att förebygga, undersöka och behandla funktionspåverkningar.

Exempel på åtgärder är att:

  • Bedöma fysisk aktivitets- och funktionsnivå  
  • Informera om och träna förflyttningsteknik
  • Utföra andningsbefrämjande åtgärder
  • Förebygga postoperativa komplikationer
  • Instruera och informera om fysik träning
  • Prova ut och förskriva eller korttidsförskriva gång hjälpmedel
  • Överrapportera och remittera ärenden till primärvården för uppföljning efter sjukhusvistelsen.