Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Besöka sjukhuset / Praktisk information A till Ö / Fysioterapi
Besöksförbud på Södersjukhuset

Generellt besöksförbud råder på Södersjukhuset p.g.a. covid-19. Gäller både besökare och medföljare. Undantag kan göras i särskilda fall. Läs mer

Fysioterapeuter på Sös

Utifrån behovsbedömning kan du som inneliggande patient få hjälp av en fysioterapeut med att förebygga, undersöka och behandla funktionspåverkningar.

Exempel på åtgärder är att:

  • Bedöma fysisk aktivitets- och funktionsnivå  
  • Informera om och träna förflyttningsteknik
  • Utföra andningsbefrämjande åtgärder
  • Förebygga postoperativa komplikationer
  • Instruera och informera om fysik träning
  • Prova ut och förskriva eller korttidsförskriva gång hjälpmedel
  • Överrapportera och remittera ärenden till primärvården för uppföljning efter sjukhusvistelsen.